Beroep gespecialiseerd biomedisch wetenschapper

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Onderzoekend / Artistiek
 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Rol van biomedische wetenschappers in de gezondheidszorg
 • Biomedische wetenschappen
 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Biomedische technieken
 • Pedagogie
 • Bioveiligheid in biomedische laboratoria
 • Analytische methoden in biomedische wetenschappen

Vaardigheden

 • Gegevens van biomedische testen registreren
 • Onderwerpen bestuderen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Klinische beslissingen nemen
 • Resultaten van biomedische analyses valideren
 • Gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden

Optionele kennis en vaardigheden

toxicologie medische genetica embryologie pathologie menselijke fysiologie celkweken analyseren medische informatica immunologie histopathologie actief luisteren klinische microbiologie vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers werken in multidisciplinaire gezondheidsteams epidemiologie lichaamsvloeistoffen analyseren medische microbiologie immunohematologie klinische immunologie biologie biofysica klinische cytologie chemie

Loopbaanperspectief

Het beroep gespecialiseerd biomedisch wetenschapper behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog