Beroep gespecialiseerd biomedisch wetenschapper

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Onderzoekend / Artistiek
 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Rol van biomedische wetenschappers in de gezondheidszorg
 • Biomedische wetenschappen
 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Biomedische technieken
 • Pedagogie
 • Bioveiligheid in biomedische laboratoria
 • Analytische methoden in biomedische wetenschappen

Vaardigheden

 • Gegevens van biomedische testen registreren
 • Onderwerpen bestuderen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Klinische beslissingen nemen
 • Resultaten van biomedische analyses valideren
 • Gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden

Optionele kennis en vaardigheden

toxicologie medische genetica embryologie pathologie menselijke fysiologie celkweken analyseren medische informatica immunologie histopathologie actief luisteren klinische microbiologie vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers werken in multidisciplinaire gezondheidsteams epidemiologie lichaamsvloeistoffen analyseren medische microbiologie immunohematologie klinische immunologie biologie biofysica klinische cytologie chemie