Beroep gespecialiseerd apotheker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Conventioneel

Kennis

 • Farmaceutische technologie
 • Organische chemie
 • Farmaceutische chemie
 • Farmacognosie
 • Wetgeving inzake apotheken
 • Natuurkunde
 • Farmaceutische sector
 • Medische microbiologie
 • Farmacologie
 • Menselijke anatomie
 • Anorganische chemie
 • Plantkunde
 • Farmacokinetiek
 • Toxicologie
 • Farmacotherapie

Vaardigheden

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Patiënten informatie over geneesmiddelen geven
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Gespecialiseerd farmaceutisch advies geven
 • Actief luisteren
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Medische gegevens van patiënten controleren
 • Integratie bevorderen
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Farmaceutisch advies geven
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren medische apparaten onderhouden homeopathie medische apparaten geneesmiddelen voorschrijven vreemde talen gebruiken bij zorg