Beroep gerechtsdeurwaarder

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Gerechtsdeurwaarder: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beslag

  De procedures en wetgeving met betrekking tot de inbeslagneming van goederen of eigendommen wanneer een schuld niet kan worden terugbetaald.

 • Burgerlijk recht

  De regels en de toepassingen ervan die worden gebruikt in geschillen tussen verschillende partijen.

 • Juridische terminologie

  De speciale termen en zinnen die in juridische zaken wordt gebruikt.

 • Juridisch onderzoek

  De methoden en procedures voor onderzoek in juridische aangelegenheden, zoals de regelgeving, en verschillende benaderingen van analyses en het verzamelen van bronnen, en de kennis van de wijze waarop de onderzoeksmethodologie kan worden aangepast aan een specifiek geval om de vereiste informatie te verkrijgen.

 • Procedures voor openbare veilingen

  De voorschriften betreffende de terugneming en de daaruit voortvloeiende verkoop van goederen in openbare veilingen om het bedrag te verkrijgen dat een persoon verschuldigd is, zoals bepaald door een rechtbank.

 • Technieken voor schuldvordering

  De technieken en uitgangspunten voor het innen van achterstallige schulden van klanten.

Vaardigheden

 • Schadevergoedingen innen

  Geld innen dat door een partij aan een andere partij of aan de overheid verschuldigd is als vergoeding, zoals bepaald door een rechtbank.

 • Dagvaardingen sturen

  Dagvaardingen voor hoorzittingen of andere juridische procedures, zoals onderhandelingen en onderzoeksprocedures, aan de betrokken partijen zenden, ervoor zorgen dat zij de oproep in ontvangst nemen en volledig op de hoogte zijn van de procedures, en ervoor zorgen dat hieraan gehoor wordt gegeven.

 • Goederen in beslag nemen

  Goederen vorderen of terugvorderen als compensatie van een schuld die een schuldenaar niet in staat is af te lossen, zoals een financiële schuld of een verschuldigd bedrag zoals bepaald door een rechtbank.

 • Juridische documenten opstellen

  Juridische documenten met betrekking tot een specifieke zaak opstellen en verzamelen als hulp bij een onderzoek of voor een terechtzitting, op een manier die voldoet aan de wettelijke voorschriften, en ervoor zorgen dat de gegevens naar behoren worden bijgehouden.

 • Producten voor veiling selecteren

  Onderzoeken en selecteren van producten om te veilen.

 • Zorgen voor de uitvoering van vonnissen

  Door contact op te nemen met de betrokken partijen en door de voortgangs- en follow-updocumentatie te beheren en te volgen, ervoor zorgen dat er wettelijke straffen worden opgevolgd zoals deze zijn opgelegd, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat boetes worden betaald, dat goederen in beslag worden genomen of worden teruggestuurd en dat de daders in de passende inrichting worden vastgehouden.

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over conflictbeheersing taakgegevens bijhouden inventaris beheren insolventiewetgeving waakzaam zijn empathie tonen documenten waarmerken zorgen voor de toepassing van wetten conflictbeheersing toepassen gerechtelijke procedures vertrouwelijkheid in acht nemen inlichten over een rechterlijk vonnis burgerlijk procesrecht verantwoordelijkheid tonen zelfvertrouwen tonen juridisch advies geven vragen beantwoorden

Loopbaanperspectief

Het beroep gerechtsdeurwaarder behoort tot de beroepsgroep Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202444600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202427000  laag
verwachte baanopeningen tot 202471500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB