Beroep gerechtsbode

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Ondernemend
 • Conventioneel / Onderzoekend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Gerechtelijke procedures

Vaardigheden

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal
 • Personen in bedwang houden
 • Getuigen oproepen
 • Rechter bijstaan
 • Orde in de rechtszaal bewaren
 • Gedaagden begeleiden
 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen
 • Conflicten hanteren
 • Logboeken bijhouden
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

Optionele kennis en vaardigheden

verschillende communicatiekanalen gebruiken zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens omgaan met bewijsmateriaal inspecties uitvoeren ordehandhaving publiek instrueren waakzaam zijn wettelijk gebruik van geweld veiligheidsonderzoeken uitvoeren fouilleringen uitvoeren juridische documenten opstellen officiële documenten controleren vragen beantwoorden correctionele procedures operationele communicatie onderhouden risicoanalyses uitvoeren beginselen van zelfverdediging nakomen verantwoordelijkheid tonen burgerlijk procesrecht

Loopbaanperspectief

Het beroep gerechtsbode behoort tot de beroepsgroep Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202444600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202427000  laag
verwachte baanopeningen tot 202471500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog