Beroep gerechtsbode

Een gerechtsbode zorgt voor structuur, rust en orde tijdens een terechtstelling. Hij/zij opent de deuren van de rechtszaal, noemt de namen van alle mensen die naar binnen mogen en plaatst alle mensen op de juiste plek. Het publiek wijst een gerechtsbode naar de publieke tribune. De gerechtsbode kondigt de komst van de rechters aan doordat hij/zij 'de rechtbank' roept. Een gerechtsbode zorgt daarnaast voor de communicatie tussen rechters en advocaten of rechters onderling, daarnaast onderhoudt een gerechtsbode contact met beveiligers tijdens een gerechtstelling.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Ondernemend
 • Conventioneel / Onderzoekend
 • Realistisch / Conventioneel

Taken gerechtsbode

 • Zorgen voor structuur, rust en orde tijdens een terechtstelling.
 • Plaatsen van mensen op de juiste plek in de rechtszaal.
 • Aankondigen van komst van de rechters.
 • Zorgdragen voor communicatie tussen rechters en advocaten.
 • Onderhouden van contacten met de beveiligers in de rechtszaal.

Gerelateerde beroepen rechtbanken

Kennis

 • Gerechtelijke procedures

Vaardigheden

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen
 • Orde in de rechtszaal bewaren
 • Rechter bijstaan
 • Conflicten hanteren
 • Logboeken bijhouden
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Personen in bedwang houden
 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal
 • Getuigen oproepen
 • Gedaagden begeleiden

Optionele kennis en vaardigheden

vragen beantwoorden inspecties uitvoeren operationele communicatie onderhouden correctionele procedures fouilleringen uitvoeren waakzaam zijn publiek instrueren veiligheidsonderzoeken uitvoeren juridische documenten opstellen wettelijk gebruik van geweld verantwoordelijkheid tonen beginselen van zelfverdediging nakomen burgerlijk procesrecht risicoanalyses uitvoeren verschillende communicatiekanalen gebruiken omgaan met bewijsmateriaal zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens zelfbeheersing uitoefenen ordehandhaving officiële documenten controleren