Beroep geoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Geologie
 • Cartografie
 • Wetenschappelijke modelvorming
 • Statistiek
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Wiskunde
 • Geologische tijdsschaal

Vaardigheden

 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Wetenschappelijke verhandelingen schrijven
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Laboratoriumapparaten ijken
 • Technieken toepassen voor statistische analyses
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Geologische gegevens verzamelen
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Tests op bodemmonsters uitvoeren
 • Geologisch onderzoek uitvoeren
 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen
 • Testgegevens vastleggen

Optionele kennis en vaardigheden

geofysische gegevens interpreteren geologische kaartsecties voorbereiden monsters voor analyse verzamelen onderzoeksvoorstellen schrijven houtkap technische expertise leveren adviseren over geologie voor delfstofwinning geologische databases ontwikkelen wetenschappelijke apparatuur ontwerpen geochronologie bodemkunde adviseren over bouwaangelegenheden informatie over geologische eigenschappen geven geologische cartografie impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten sedimentatiebestrijding uitvoeren wetenschappelijke theorieën ontwikkelen sedimentologie luchtfoto’s bestuderen geofysica digitale cartografie toepassen geochemie protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen gegevens verwerken geografische informatiesystemen gebruiken gevolgen voor het milieu beoordelen geografische informatiesystemen stabiliteit van de ondergrond onderzoeken geochemische monsters onderzoeken veldwerk uitvoeren milieuwetgeving landmetingen uitvoeren petrologie verslag van landmeting voorbereiden