Beroep geoloog

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geology
 • Cartography
 • Scientific modelling
 • Statistics
 • Scientific research methodology
 • Mathematics
 • Geological time scale

Vaardigheden

 • Apply scientific methods
 • Write scientific papers
 • Perform laboratory tests
 • Calibrate laboratory equipment
 • Apply statistical analysis techniques
 • Perform scientific research
 • Collect geological data
 • Apply safety procedures in laboratory
 • Execute analytical mathematical calculations
 • Conduct soil sample tests
 • Carry out geological explorations
 • Operate scientific measuring equipment
 • Record test data

Optionele kennis en vaardigheden

geofysische gegevens interpreteren geologische kaartsecties voorbereiden monsters voor analyse verzamelen onderzoeksvoorstellen schrijven houtkap technische expertise leveren adviseren over geologie voor delfstofwinning geologische databases ontwikkelen wetenschappelijke apparatuur ontwerpen geochronologie bodemkunde adviseren over bouwaangelegenheden informatie over geologische eigenschappen geven geologische cartografie impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten sedimentatiebestrijding uitvoeren wetenschappelijke theorieën ontwikkelen sedimentologie luchtfoto’s bestuderen geofysica digitale cartografie toepassen geochemie protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen gegevens verwerken geografische informatiesystemen gebruiken gevolgen voor het milieu beoordelen geografische informatiesystemen stabiliteit van de ondergrond onderzoeken geochemische monsters onderzoeken veldwerk uitvoeren milieuwetgeving landmetingen uitvoeren petrologie verslag van landmeting voorbereiden

Loopbaanperspectief

Het beroep geoloog behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog