Beroep geograaf

Een geograaf bekijkt de relatie en interactie tussen mensen en hun natuurlijke omgeving en doet wetenschappelijk onderzoek naar processen op en in de aarde. Een geograaf houdt zich daarnaast bezig met de origine en evolutie van samenlevingen. Hij of zij bestudeert de wisselwerking van de aarde met de atmosfeer en het klimaat en de waterhuishouding. Een geograaf maakt analyses en stelt onderzoeksrapporten op ten behoeve van de opdrachtgever of als input voor wetenschappelijke artikelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Artistiek
 • Onderzoekend / Realistisch

Taken geograaf

 • Onderzoek doen naar de oorsprong en ontwikkeling van samenlevingen.
 • Observeren en onderzoeken van de interacties tussen mensen en hun natuurlijke omgeving.
 • Bestuderen van fysische en klimatologische aspecten en processen op aarde.
 • Gebruik maken van wetenschappelijke modellen en methoden.
 • Bestuderen van vakliteratuur.
 • Opstellen van onderzoeksvragen.
 • Schrijven en publiceren van onderzoeksrapportages.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Clinical research associate (cra)
 • Demograaf
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Metallurg
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Wetenschappelijke modelvorming
 • Geografische informatiesystemen
 • Geografie
 • Statistiek

Vaardigheden

 • Geografische informatiesystemen gebruiken
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Trends in geografische gegevens vinden
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Technieken toepassen voor statistische analyses
 • Openbare onderzoeken uitvoeren
 • Gegevens verzamelen met een gps

Optionele kennis en vaardigheden

milieugegevens analyseren luchtfoto’s bestuderen onderzoeksvoorstellen schrijven teledetectietechnieken veldwerk uitvoeren gis-rapporten maken wetenschappelijke theorieën ontwikkelen kaartgegevens verzamelen themakaarten maken wetenschappelijke verhandelingen schrijven radarbeelden bestuderen kaarten op maat ontwerpen digitale cartografie toepassen computergraphics ontwerpen milieuwetgeving fotogrammetrie landmeting klimatologie ecologie geologie teledetectieapparatuur bedienen technische expertise leveren aardrijkskunde onderwijzen focusgroepen interviewen stedelijke planning cartografie

Functietitels

 • Projectleider
 • Adviseur elektrotechniek
 • Stageopdracht – bouwkunde
 • Stageopdracht – factor architecten
 • Constructeur
 • Trainee ruimtelijke ontwikkeling
 • Engineer elektrotechniek
 • Starter engineer elektrotechniek