Beroep geograaf

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Geograaf: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geografische informatiesystemen

  De instrumenten voor geografische kartering en plaatsbepaling, waaronder GPS (wereldwijd plaatsbepalingssysteem), GIS (geografische informatiesystemen) en teledetectie.

 • Wetenschappelijke modelvorming

  Wetenschappelijke activiteit bestaande in het selecteren van de relevante aspecten van een situatie en gericht op het weergeven van fysieke processen, empirische objecten en verschijnselen om een beter begrip, visualisatie of kwantificering mogelijk te maken, alsook een simulatie die laat zien hoe dit specifieke subject zich onder bepaalde omstandigheden zou gedragen.

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

 • Geografie

  De wetenschappelijke discipline die het land, de verschijnselen, kenmerken en bewoners van de aarde bestudeert. Dit domein probeert inzicht te krijgen in de natuurlijke en door de mens veroorzaakte complexiteit van de aarde.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Openbare onderzoeken uitvoeren

  De procedures van een openbare enquête uitvoeren van de oorspronkelijke formulering en samenstelling van de vragen, de doelgroep identificeren, de methode van de enquête beheren, de verwerking van de verkregen gegevens beheren en de resultaten analyseren.

 • Geografische informatiesystemen gebruiken

  Werken met computersystemen zoals geografische informatiesystemen (GIS).

 • Trends in geografische gegevens vinden

  Analyseren van geografische gegevens om verbanden en trends zoals de bevolkingsdichtheid.

 • Gegevens verzamelen met GPS

  Verzamelen van gegevens in het veld met behulp van GPS-apparaten (Global Positioning System).

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

Optionele kennis en vaardigheden

geologie computergraphics ontwerpen milieuwetgeving kaarten op maat ontwerpen onderzoeksvoorstellen schrijven klimatologie radarbeelden bestuderen themakaarten maken aardrijkskunde onderwijzen ecologie landmeting digitale cartografie toepassen technische expertise leveren wetenschappelijke theorieën ontwikkelen cartografie teledetectietechnieken veldwerk uitvoeren teledetectieapparatuur bedienen luchtfoto’s bestuderen focusgroepen interviewen gis-rapporten maken fotogrammetrie wetenschappelijke verhandelingen schrijven kaartgegevens verzamelen stedelijke planning milieugegevens analyseren

Loopbaanperspectief

Het beroep geograaf behoort tot de beroepsgroep Psychologen en sociologen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB