Beroep geograaf

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Geografische informatiesystemen
 • Wetenschappelijke modelvorming
 • Statistiek
 • Geografie
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

Vaardigheden

 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Openbare onderzoeken uitvoeren
 • Geografische informatiesystemen gebruiken
 • Trends in geografische gegevens vinden
 • Gegevens verzamelen met een gps
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Technieken toepassen voor statistische analyses

Optionele kennis en vaardigheden

geologie computergraphics ontwerpen milieuwetgeving kaarten op maat ontwerpen onderzoeksvoorstellen schrijven klimatologie radarbeelden bestuderen themakaarten maken aardrijkskunde onderwijzen ecologie landmeting digitale cartografie toepassen technische expertise leveren wetenschappelijke theorieën ontwikkelen cartografie teledetectietechnieken veldwerk uitvoeren teledetectieapparatuur bedienen luchtfoto’s bestuderen focusgroepen interviewen gis-rapporten maken fotogrammetrie wetenschappelijke verhandelingen schrijven kaartgegevens verzamelen stedelijke planning milieugegevens analyseren