Beroep geochemicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Geografische informatiesystemen
 • Geologie

Vaardigheden

 • Omgaan met druk door onverwachte omstandigheden
 • Themakaarten maken
 • Technische rapporten opstellen
 • Een computer gebruiken
 • Geochemische monsters onderzoeken
 • Problemen kritisch behandelen
 • Monstertests uitvoeren
 • Milieutechnisch bodemonderzoek uitvoeren
 • Monsters voorbereiden voor tests
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Communiceren over kwesties inzake mineralen
 • GIS-rapporten maken

Optionele kennis en vaardigheden

chemie samenwerken met industriële professionals kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren monsters op verontreinigende stoffen testen problemen oplossen toezicht houden op personeel monsters nemen

Loopbaanperspectief

Het beroep geochemicus behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog