Beroep gemeenteraadslid

De gemeenteraadsleden vertegenwoordigen de inwoners van een stad of dorp in de gemeenteraad en voeren lokale wetgevende taken uit. Zij onderzoeken de zorgen van de bewoners en reageren daarop op een gepaste manier, en vertegenwoordigen het beleid en de programma's van hun politieke partij ook in de gemeenteraad. Zij communiceren met overheidsfunctionarissen om ervoor te zorgen dat de gemeente en haar agenda vertegenwoordigd zijn en houden toezicht op alle activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad vallen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken gemeenteraadslid

 • Controleren of het college van B&W de gemeente goed bestuurt.
 • Beslissingen nemen over zaken die worden voorgelegd door het college van B&W; of zelf initiatief nemen.
 • Kaders stellen voor het beleid en de gang van zaken in de gemeente.
 • Behartigen van belangen van de achterban.
 • Goedkeuren (of afkeuren) van financiële besluiten van het college van B&W.

Gerelateerde beroepen lokale ambtenarij

 • Ambtenaar bedrijfsvergunningen
 • Ambtenaar bouwvergunningen
 • Ambtenaar uitgifte paspoorten
 • Beleidsmedewerker sociale zekerheid
 • Burgemeester, wethouder
 • Claimbeoordelaar uitkeringsaanvragen
 • Gemeente-ambtenaar
 • Maatschappelijk werker, bijstandsconsulent
 • Manager/directeur openbaar bestuur

Kennis

 • Government policy implementation

Vaardigheden

 • Observe confidentiality
 • Maintain relationships with government agencies
 • Maintain relations with local representatives
 • Write meeting reports
 • Perform political negotiation
 • Advise on legislative acts
 • Build community relations
 • Analyse legislation

Optionele kennis en vaardigheden

overheidsinkomsten inspecteren behoeften van een gemeenschap analyseren publiekrecht activiteiten delegeren kieswet budgetten beheren leiding geven aan personeel boekhoudregelgeving projectbeheer uitvoeren politieke campagnes voeren implementatie van overheidsbeleid beheren overheidsuitgaven inspecteren begrotingsbeginselen politieke partijen overheidsfinanciën analytisch denken beginselen van projectbeheer administratieve systemen beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep gemeenteraadslid behoort tot de beroepsgroep Overheidsbestuurders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246100  hoog
verwachte baanopeningen tot 20249200  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag