Beroep geluidstechnicus opname en weergave

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Artistiek

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Audiotechnologie
 • Audiobewerkingssoftware
 • Audiovisuele uitrusting
 • Akoestiek

Vaardigheden

 • Technische documentatie gebruiken
 • Software voor geluidsweergave gebruiken
 • Geluidsmengpaneel bedienen
 • Ergonomisch werken
 • Geluidsapparatuur opstellen
 • Geluidskwaliteit beoordelen
 • Ongewenste veranderingen aan geluidsontwerpen voorkomen
 • Geluidsapparatuur bedienen
 • Op de hoogte blijven van trends
 • Elektronische apparatuur loskoppelen
 • Meersporengeluid opnemen
 • Eigen werkwijze documenteren
 • Opgenomen geluid bewerken
 • Energiebehoeften beoordelen

Optionele kennis en vaardigheden

geluidssystemen in opnamestudio's bedienen inventaris beheren geluidsapparatuur onderhouden audiovisuele randapparatuur opstellen geluidssystemen live bedienen verschillende audiovisuele formaten omzetten voorraad van technische middelen beheren toezicht houden op de geluidsproductie geluidskwaliteit beheren geluidssysteem technisch ontwerpen bestandsgebaseerde workflow zangtechnieken elektriciteit geluidsversterkingssysteem opzetten technische soundchecks uitvoeren draadloze geluidssystemen afstemmen

Loopbaanperspectief

Het beroep geluidstechnicus opname en weergave behoort tot de beroepsgroep Radio- en televisietechnici. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242400  laag
verwachte baanopeningen tot 20243100  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog