Beroep geluidskunstenaar

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Artistiek

Kennis

 • Akoestiek
 • Arbeidswetgeving
 • Intellectueeleigendomsrecht
 • Kunstgeschiedenis

Vaardigheden

 • Geluidssystemen live bedienen
 • Artistiek werk in een context plaatsen
 • Referentiemateriaal voor kunstwerken verzamelen
 • Kunstwerken bespreken
 • Opgenomen geluid bewerken
 • Software voor geluidsweergave gebruiken
 • Geluidskwaliteit beheren
 • Activiteiten coördineren in een geluidsopnamestudio
 • Technische soundchecks uitvoeren
 • Muziek opnemen

Optionele kennis en vaardigheden

meersporengeluid opnemen deelnemen aan muziekopnames in studio's educatieve activiteiten rond kunst plannen deelnemen aan artistieke bemiddelingsactiviteiten artistieke projectbudgetten opstellen onderwijsmiddelen ontwikkelen persoonlijke administratie bijhouden verbeteringen voorstellen voor artistieke producties overleggen met personeel van een evenement onderwijsactiviteiten ontwikkelen conservatiebehoeften beoordelen tentoonstellingen presenteren

Loopbaanperspectief

Het beroep geluidskunstenaar behoort tot de beroepsgroep Radio- en televisietechnici. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242400  laag
verwachte baanopeningen tot 20243100  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog