Beroep geluidskunstenaar

Geluidskunstenaar: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Akoestiek

  De studie van het geluid en de weerkaatsing, versterking en absorptie ervan in een ruimte.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Intellectueeleigendomsrecht

  De regelgeving met betrekking tot de rechten die producten van het intellect beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

 • Kunstgeschiedenis

  De geschiedenis van kunst en kunstenaars, de artistieke trends in de loop der eeuwen en hun eigentijdse ontwikkelingen.

Vaardigheden

 • Meersporenopnames voorbereiden

  De nodige voorbereidingen treffen om muziek of andere geluiden op verschillende sporen op te nemen.

 • Geluidsstanden programmeren

  Programmeer geluidssignalen en oefen geluidstoestanden, vóór of tijdens de repetities.

 • Geluidssystemen live bedienen

  Tijdens repetities of in een live situatie geluid- en audioapparatuur bedienen.

 • Meersporenopnames mixen

  Geluiden opgenomen van verschillende bronnen mixen met behulp van een mengpaneel en bewerken om het gewenste resultaat te verkrijgen.

 • Elektronische logistiek voor geluidsapparatuur beheren

  Beheren van de elektronische logistiek van de geluidsapparatuur die wordt gebruikt voor het uitzenden, mengen en opnemen.

 • Basisopnamesysteem opzetten

  Een basisopnamesysteem opzetten.

 • Artistiek werk in een context plaatsen

  Het in kaart brengen van invloeden en het plaatsen van uw werk binnen een specifieke trend die een artistiek, esthetisch of filosofisch karakter kan hebben. De ontwikkeling van artistieke trends analyseren, deskundigen in de sector raadplegen, evenementen bijwonen, enz.

 • Referentiemateriaal voor kunstwerken verzamelen

  Monsters verzamelen van de materialen die u denkt te gebruiken in het creatieproces, vooral als het gewenste kunstwerk de tussenkomst van gekwalificeerde werknemers of specifieke productieprocessen vereist.

 • Kunstwerken bespreken

  De aard en inhoud van een afgewerkt of te maken kunstwerk introduceren en bespreken met een publiek, kunstdirecteurs, uitgevers van catalogi, journalisten en andere belanghebbenden.

 • Opgenomen geluid bewerken

  Geluidsmateriaal bewerken door gebruik te maken van een verscheidenheid van software, instrumenten en technieken zoals crossfading, snelheidseffecten en verwijdering van ongewenste geluiden.

 • Geluid live mixen

  Het weergeven van geluidssignalen uit verschillende geluidsbronnen tijdens repetities of in een live situatie.

 • Software voor geluidsweergave gebruiken

  Software en apparatuur bedienen die digitale analoge geluiden en geluidsgolven omzetten en weergeven in het gewenste waarneembare audiogeluid dat gestreamd moet worden

 • Geluidskwaliteit beheren

  Voer geluidscontroles uit. Zet audioapparatuur op voor optimale geluidsuitvoer voor en tijdens de uitvoering. Stel het volume af tijdens uitzendingen door controle van de audio-uitrusting 

 • Activiteiten coördineren in een geluidsopnamestudio

  Bewaken van de dagelijkse werkzaamheden in een geluidsopnamestudio. Ervoor zorgen dat personen die betrokken zijn bij de activiteiten in de opnamestudio de gewenste geluidskwaliteit kunnen produceren volgens de specificaties van de klant. Ervoor zorgen dat het materiaal onderhouden en beschikbaar is.

 • Technische soundcheck uitvoeren

  Een technische controle van de werking van het geluidssysteem voorbereiden en uitvoeren vóór repetities of live-voorstellingen. De opstelling van instrumenten controleren en zorgen voor de correcte werking van de audioapparatuur. Anticiperen op mogelijke technische problemen tijdens een live show.

 • Muziek opnemen

  Opnemen van een geluids- of muziekoptreden in een studio of live-omgeving. Gebruiken van de juiste apparatuur en uw professionele oordeelsvermogen om de geluiden met optimale betrouwbaarheid vast te leggen.

 • Geluidssystemen in opnamestudio's bedienen

  Cues creëren voor geluidstechnici en nagaan of ze deze begrijpen. Indien er geen geluidspersoneel beschikbaar is, cues van anderen gebruiken om het geluidssysteem te bedienen.

Optionele kennis en vaardigheden

meersporengeluid opnemen deelnemen aan muziekopnames in studio's educatieve activiteiten rond kunst plannen deelnemen aan artistieke bemiddelingsactiviteiten artistieke projectbudgetten opstellen onderwijsmiddelen ontwikkelen persoonlijke administratie bijhouden verbeteringen voorstellen voor artistieke producties overleggen met personeel van een evenement onderwijsactiviteiten ontwikkelen conservatiebehoeften beoordelen tentoonstellingen presenteren

Loopbaanperspectief

Het beroep geluidskunstenaar behoort tot de beroepsgroep Radio- en televisietechnici. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242400  laag
verwachte baanopeningen tot 20243100  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB