Beroep geld- en waardetransporteur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Geld- en waardetransporteur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

 • Veiligheidsrisico’s

  Soorten dreigingen voor de openbare en de particuliere veiligheid, waaronder ongeoorloofde toegang, agressief gedrag, geweldpleging, beroving, diefstal, mishandeling, ontvoering, moord en demonstraties in de openbare ruimte.

 • Effectieve perceptie van de vervoersomgeving

  Kennis van de topografie van het vervoer, met inbegrip van wegen, verkeershotspots en alternatieve routes om een bestemming te bereiken. Kennis gebruiken om het voertuig op de meest tijd- en brandstofefficiënte wijze naar zijn bestemming te vervoeren en de veiligheidsrisico’s tot een minimum te beperken.

Vaardigheden

 • Moderne elektronische navigatiehulpmiddelen gebruiken

  Moderne navigatiehulpmiddelen gebruiken zoals gps en radarsystemen.

 • Pakketten en zendingen verwerken

  Pakketten en zendingen beheren en ervoor zorgen dat ze op tijd hun bestemming bereiken.

 • Prestaties van voertuigen controleren

  Inzicht hebben in en anticiperen op de prestaties en het gedrag van een voertuig. Concepten begrijpen zoals laterale stabiliteit, versnelling en remafstand.

 • Geldtransport beheren

  Beheren van het adequate en veilige transport van contant geld.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Alert blijven

  Te allen tijde gefocust en alert blijven; snel reageren in geval van onverwachte gebeurtenissen. Zich concentreren en niet af laten leiden bij het uitvoeren van een taak over een lange periode.

 • Garanderen dat de regelgeving inzake distributie-activiteiten wordt nageleefd

  Voldoen aan de regels, het beleid en de wetten die van toepassing zijn op transport- en distributie-activiteiten.

 • Beveiligd vervoer bieden

  Beveiligd vervoer beheren van contant geld of andere waardevolle goederen, zoals waardepapieren, juwelen of belangrijke personen.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

 • Transportwerkschema's in acht nemen

  Werkschema’s in acht nemen zoals opgesteld door het transportbedrijf.

 • Verkeerssignalen interpreteren

  Aandachtig zijn voor lichten op de weg, wegomstandigheden, het verkeer in de buurt en voorgeschreven snelheidsbeperkingen om de veiligheid te waarborgen. Verkeerslichten interpreteren en dienovereenkomstig handelen.

 • Leveringsdocumentatie van voertuigen bijhouden

  Ervoor zorgen dat de documenten met betrekking tot de afgifte van voertuigen nauwkeurig en tijdig worden opgesteld.

 • Vracht laden

  Het verzamelen van de te vervoeren goederen en de plaats daarvan in een transportvoertuig.

 • GPS-systemen gebruiken

  GPS-systemen gebruiken.

 • Voertuigen besturen

  In staat zijn om voertuigen te besturen; beschikken over het juiste type rijbewijs voor het gebruikte type motorvoertuig.

 • Tijd nauwkeurig bijhouden

  De tijd meten, vaak met behulp van een uurwerk of een chronometer.

 • Waakzaam zijn

  Waakzaam zijn tijdens patrouille- of andere bewakingsactiviteiten om de veiligheid en beveiliging te waarborgen, uitkijken naar verdacht gedrag of andere alarmerende veranderingen in patronen of activiteiten, en snel reageren op deze veranderingen.

Optionele kennis en vaardigheden

kaarten lezen geavanceerde rijtechnieken toepassen veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen omgaan met grote incidenten omgaan met agressief gedrag vervoer coördineren radioapparatuur gebruiken diefstalpreventie beheren contacten leggen met veiligheidsautoriteiten patronen in wegverkeer analyseren eerste hulp bieden conflicten hanteren kalm reageren in stressvolle situaties zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens vracht lossen transportroutes opstellen beginselen van zelfverdediging nakomen zorgen voor de operabiliteit van voertuigen

Loopbaanperspectief

Het beroep geld- en waardetransporteur behoort tot de beroepsgroep Chauffeurs auto's, taxi's en bestelwagens. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202421200  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202421200  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB