Beroep geestelijke

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Geestelijke: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Conflicten hanteren

  Bemiddelen bij conflicten en gespannen situaties door te handelen tussen partijen, zoals gebruikers van diensten, belangrijke anderen zoals gezinnen, en instellingen, streven naar een overeenkomst, verzoening en oplossen van problemen.

 • Spirituele begeleiding bieden

  Personen en groepen bijstaan die op zoek zijn naar begeleiding bij hun religieuze overtuigingen of hun ondersteunen bij hun geestelijke ervaring, zodat zij bevestiging vinden en vertrouwen hebben in hun geloof.

 • Religieuze rituelen uitvoeren

  De riten en tradities uitvoeren met betrekking tot een religieuze dienst en leidende collectieve belijdenis.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Religieuze ceremonies uitvoeren

  De rituele handelingen uitvoeren en de traditionele religieuze teksten toepassen tijdens ceremoniële evenementen, zoals begrafenissen, communie, doop, geboortes en andere religieuze plechtigheden.

 • Gemeenschapsrelaties opbouwen

  Affectieve en langdurige relaties met lokale gemeenschappen ontwikkelen, door bijvoorbeeld speciale programma’s voor kleuterscholen en scholen en voor gehandicapten en ouderen te organiseren, het bewustzijn te vergroten en in ruil daarvoor waardering van de gemeenschap te krijgen.

 • Organisatorische beleidslijnen vaststellen

  Deelnemen aan het vaststellen van een organisatorisch beleid dat onder meer betrekking heeft op de geschiktheid van de deelnemers, de vereisten van het programma en de voordelen van het programma voor de gebruikers van de diensten.

 • Debatteren

  Argumenten ontwikkelen en presenteren die worden gebruikt in een constructief debat en discussie om de tegenpartij of een neutrale derde partij te overtuigen van het standpunt van de debatteerder.

 • Empathie tonen

  Empathie tonen om elk soort symbolisch geweld en isolement te voorkomen en het garanderen van voldoende aandacht voor iedereen. Het moet een vermogen omvatten om verschillende verbale en non-verbale communicatie van sentiment en gevoelens te begrijpen.

 • Dialoog in de maatschappij bevorderen

  De interculturele dialoog in het maatschappelijk middenveld bevorderen over een aantal controversiële onderwerpen zoals religieuze en ethische kwesties.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Religieuze instellingen vertegenwoordigen

  Publieke functies vervullen als vertegenwoordiger van een religieuze instelling die zich inzet voor het promoten van de instelling en haar activiteiten en voor een accurate vertegenwoordiging en opname in overkoepelende organisaties.

 • Religieuze activiteiten promoten

  Het bevorderen van evenementen, het bijwonen van religieuze diensten en ceremonies en de deelname aan religieuze tradities en festiviteiten in een gemeenschap om de rol van religie in die gemeenschap te versterken.

 • Religieuze teksten interpreteren

  De inhoud en de boodschap van religieuze teksten interpreteren ten behoeve van de eigen spirituele ontwikkeling en die van anderen, alsook passende passages en boodschappen tijdens diensten en plechtigheden of voor theologische leerdoeleinden over te brengen.

 • Toezicht houden op religieuze organisaties

  Toezicht houden op de activiteiten van religieuze organisaties zoals parochies, congregaties, kerken, moskeeën en andere religieuze organisaties en instellingen, om ervoor te zorgen dat de operatie in overeenstemming is met de voorschriften van het overkoepelende religieuze stelsel.

 • Intercultureel bewustzijn tonen

  Gevoeligheid voor culturele verschillen tonen door maatregelen te nemen die de positieve interactie tussen internationale organisaties, groepen of individuen van verschillende culturen vergemakkelijken, en om de integratie in een gemeenschap te bevorderen.

 • Sociale begeleiding bieden

  De gebruikers van sociale diensten helpen bij het oplossen van persoonlijke, sociale of psychologische problemen.

 • Religieuze diensten voorbereiden

  Het uitvoeren van de nodige handelingen ter voorbereiding van religieuze diensten en ceremonies, zoals het verzamelen van de nodige rekwisieten en materialen, het schoonmaken van hulpmiddelen, het schrijven en houden van preken en andere toespraken, en andere voorbereidende activiteiten.

 • Kennis van menselijk gedrag gebruiken

  Principes beoefenen met betrekking tot groepsgedrag, trends in de samenleving en invloed van de maatschappelijke dynamiek.

Optionele kennis en vaardigheden

latijn onderwijsmiddelen ontwikkelen culturele gebruiken bij voedselbereiding budgetten beheren koran christendom positief gedrag versterken fondsenwerving beheren zingen deelnemen aan rabbijnse gerechtelijke procedures contacten onderhouden met lokale overheden liefdadigheidsdiensten bieden samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen bekering begeleiden fondsen werven zang beoefenen culturele gebruiken bij het slachten van dieren zangtechnieken huwelijken voltrekken helpen bij missiewerk arabisch vrijwilligers ondersteunen thora islam een professioneel netwerk ontwikkelen religieuze functionarissen wijden kerkdiensten leiden liefdadigheidswerkzaamheden coördineren sanskriet islamologie leiding geven aan personeel religieuze teksten aanleren bijbelteksten onderwijsactiviteiten organiseren hindoeïsme jodendom helpen bij kerkdienst scenario's uit het hoofd leren hebreeuws poedja's uitvoeren publieke presentaties geven psychologische begeleidingsmethoden vrijwilligers leiden taakgegevens bijhouden beleid inzake religieuze kwesties ontwikkelen samenwerkingsrelaties aangaan individuen begeleiden religieuze functionarissen opleiden rituele reinigingsactiviteiten uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep geestelijke behoort tot de beroepsgroep Psychologen en sociologen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB