Beroep gedragswetenschapper

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Artistiek
 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Biologie
 • Psychologie
 • Statistiek
 • Pedagogie
 • Psychologische begeleidingsmethoden
 • Sociologie

Vaardigheden

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Menselijk gedrag onderzoeken
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Berichten over analyseresultaten
 • Technieken toepassen voor statistische analyses
 • Klinisch-psychologische begeleiding bieden
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Kennis van menselijk gedrag gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijke verhandelingen schrijven kwantitatief onderzoek uitvoeren toezicht houden op het beheer van dieren demografie toegepaste zoölogie psychologische behandelingsmaatregelen oplossingen voor schadelijk gedrag ontwikkelen wetenschappelijke theorieën ontwikkelen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie menselijk gedrag observeren antropologie criminele profielen opstellen openbare onderzoeken uitvoeren beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren technische expertise leveren individuele behandelprogramma’s maken onderwijsstrategieën toepassen zorg voor personen met een handicap klinische psychologische behandelingen toepassen onderzoeksvoorstellen schrijven helpen bij politieonderzoek kwalitatief onderzoek uitvoeren gedrag van dieren beoordelen gedrag van dieren criminologie