Beroep gedragstherapeut voor dieren

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Safe work practices in a veterinary setting
 • Animal evolution
 • Physiology of animals
 • Animal welfare legislation
 • Neurophysiology of animals
 • Environmental enrichment for animals
 • Signs of animal illness
 • Anatomy of animals
 • Animal behaviour
 • Animal welfare
 • Biosecurity related to animals
 • Neuroanatomy of animals
 • Animal training

Vaardigheden

 • Implement training programmes for animals
 • Manage personal professional development
 • Control animal movement
 • Monitor the welfare of animals
 • Promote animal welfare
 • Train animals and individuals to work together
 • Design training programmes for individuals and animals
 • Deal with challenging people
 • Design training programmes for animals
 • Apply safe work practices in a veterinary setting
 • Safely interact with animals
 • Provide animal training
 • Manage animal hygiene
 • Manage animal welfare
 • Provide an enriching environment for animals
 • Manage animal biosecurity
 • Implement exercise activities for animals
 • Handle veterinary emergencies
 • Design plans to address undesirable behaviour in animals
 • Assess the compatibility of individuals and animals to work together
 • Select animals for training
 • Assess animal behaviour
 • Advise on animal welfare

Optionele kennis en vaardigheden

toestand van dieren beoordelen verbeteringsstrategieën aanbieden gebruik maken van leermogelijkheden in de diergeneeskunde aanpassen aan veranderende situaties verschillende communicatiekanalen gebruiken diergeneeskundige terminologie eigenaars van dieren ondervragen over de toestand van dieren gegevens inspecteren milieugegevens analyseren veterinaire klinische gegevens beheren omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector contact onderhouden met inrichtingen inzake dierenwelzijn beslissingen nemen over het welzijn van het dier geduld uitoefenen dierenverblijven onderhouden zich houden aan professionele veterinaire gedragscodes dieren ethisch behandelen samenwerken met dierdeskundigen veeteeltwetenschappen mentorschap bieden

Loopbaanperspectief

Het beroep gedragstherapeut voor dieren behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog