Beroep gedragstherapeut voor dieren

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Onderzoekend / Artistiek
 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Gedrag van dieren
 • Dierentraining
 • Neuroanatomie van dieren
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving
 • Fysiologie van dieren
 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren
 • Anatomie van dieren
 • Omgevingsverrijking voor dieren
 • Dierenwelzijn
 • Neurofysiologie van dieren
 • Evolutie van dieren
 • Tekenen van ziekte bij dieren

Vaardigheden

 • Verrijkende omgeving bieden voor dieren
 • Diertraining geven
 • Beweging van dieren controleren
 • Raad geven over dierenwelzijn
 • Welzijn van dieren controleren
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Veilig omgaan met dieren
 • Trainingsprogramma’s voor dieren ontwerpen
 • Dieren en individuen trainen om samen te werken
 • Dierenhygiëne beheren
 • Trainingsprogramma’s voor dieren implementeren
 • Omgaan met veterinaire noodgevallen
 • Compatibiliteit van individuen en dieren beoordelen om samen te werken
 • Trainingsprogramma’s voor individuen en dieren ontwerpen
 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving
 • Omgaan met uitdagende mensen
 • Dieren selecteren voor training
 • Plannen ontwerpen om ongewenst gedrag bij dieren aan te pakken
 • Dierenwelzijn beheren
 • Bewegingsactiviteiten voor dieren implementeren
 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren
 • Gedrag van dieren beoordelen
 • Dierenwelzijn promoten

Optionele kennis en vaardigheden

dierenverblijven onderhouden zich houden aan professionele veterinaire gedragscodes mentorschap bieden veterinaire klinische gegevens beheren gegevens inspecteren diergeneeskundige terminologie eigenaars van dieren ondervragen over de toestand van dieren omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector samenwerken met dierdeskundigen verschillende communicatiekanalen gebruiken contact onderhouden met inrichtingen inzake dierenwelzijn toestand van dieren beoordelen geduld uitoefenen aanpassen aan veranderende situaties veeteeltwetenschappen milieugegevens analyseren beslissingen nemen over het welzijn van het dier verbeteringsstrategieën aanbieden gebruik maken van leermogelijkheden in de diergeneeskunde dieren ethisch behandelen