Beroep gedragstherapeut voor dieren

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Onderzoekend / Artistiek
 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving
 • Evolutie van dieren
 • Fysiologie van dieren
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Neurofysiologie van dieren
 • Omgevingsverrijking voor dieren
 • Tekenen van ziekte bij dieren
 • Anatomie van dieren
 • Gedrag van dieren
 • Dierenwelzijn
 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren
 • Neuroanatomie van dieren
 • Dierentraining

Vaardigheden

 • Trainingsprogramma’s voor dieren implementeren
 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren
 • Beweging van dieren controleren
 • Welzijn van dieren controleren
 • Dierenwelzijn promoten
 • Dieren en individuen trainen om samen te werken
 • Trainingsprogramma’s voor individuen en dieren ontwerpen
 • Omgaan met uitdagende mensen
 • Trainingsprogramma’s voor dieren ontwerpen
 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving
 • Veilig omgaan met dieren
 • Diertraining geven
 • Dierenhygiëne beheren
 • Dierenwelzijn beheren
 • Verrijkende omgeving bieden voor dieren
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Bewegingsactiviteiten voor dieren implementeren
 • Omgaan met veterinaire noodgevallen
 • Plannen ontwerpen om ongewenst gedrag bij dieren aan te pakken
 • Compatibiliteit van individuen en dieren beoordelen om samen te werken
 • Dieren selecteren voor training
 • Gedrag van dieren beoordelen
 • Raad geven over dierenwelzijn

Optionele kennis en vaardigheden

toestand van dieren beoordelen verbeteringsstrategieën aanbieden gebruik maken van leermogelijkheden in de diergeneeskunde aanpassen aan veranderende situaties verschillende communicatiekanalen gebruiken diergeneeskundige terminologie eigenaars van dieren ondervragen over de toestand van dieren gegevens inspecteren milieugegevens analyseren veterinaire klinische gegevens beheren omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector contact onderhouden met inrichtingen inzake dierenwelzijn beslissingen nemen over het welzijn van het dier geduld uitoefenen dierenverblijven onderhouden zich houden aan professionele veterinaire gedragscodes dieren ethisch behandelen samenwerken met dierdeskundigen veeteeltwetenschappen mentorschap bieden

Loopbaanperspectief

Het beroep gedragstherapeut voor dieren behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog