Beroep gasmonteur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fuel gas
 • Natural gas
 • Types of pipelines

Vaardigheden

 • Interpret technical requirements
 • Resolve equipment malfunctions
 • Ensure correct gas pressure
 • Repair heating equipment
 • Operate boiler
 • Inspect pipelines
 • Install metal gas piping
 • Prepare copper pipes for use as gas lines
 • Repair pipelines

Optionele kennis en vaardigheden

gasverwarming installeren lassen technische middelen raadplegen uitrusting voor nutsvoorzieningen installeren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden anticiperen op onderhoud van installaties persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken metaalproducten snijden prijsaanvragen beantwoorden energieprestaties van gebouwen gasmeter aflezen ervoor zorgen dat apparatuur gekoeld wordt uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep gasmonteur behoort tot de beroepsgroep Loodgieters en pijpfitters. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244000  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog