Beroep gasdistributieplanner

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch

Kennis

 • Veiligheidsvereisten voor goederen die via pijpleidingen worden getransporteerd
 • Gasverbruik
 • Brandstof
 • Regelgeving inzake transport via pijpleidingen
 • Brandstofdistributiesystemen

Vaardigheden

 • Milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken
 • Opvolging van dienstverlening met betrekking tot pijpleidingen uitvoeren
 • Energiedistributieschema's aanpassen
 • Naleving van gasverdelingsschema's verzekeren
 • Toezicht houden op activiteiten rond gasdistributie
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur
 • Verslag uitbrengen over incidenten inzake brandstofdistributie

Optionele kennis en vaardigheden

routemogelijkheden voor pijpleidingprojecten analyseren kleppen controleren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving voor juiste gasdruk zorgen gasverdelingsschema's ontwikkelen gasmeter aflezen energiebehoeften vaststellen onderhoud van apparatuur verzekeren onderzoeken uitvoeren over routes van pijpleidingen zorgen voor het onderhoud van installaties voor brandstofdistributie soorten pijpleidingen activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen