Beroep fysisch technicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Natuurkunde
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Laboratoriumtechnieken

Vaardigheden

 • Experimentele gegevens verzamelen
 • Assisteren bij wetenschappelijk onderzoek
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Technieken toepassen voor statistische analyses
 • Meetinstrumenten gebruiken
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Berichten over analyseresultaten
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren
 • In teams werken

Optionele kennis en vaardigheden

geofysica kwantummechanica laboratoriumapparaten ijken geologie thermodynamica statistiek materie observeren wiskunde akoestiek teledetectieapparatuur bedienen wetenschappelijke methoden toepassen overleggen met externe laboratoria astronomie telescopen bedienen monsters voor analyse verzamelen geofysische gegevens interpreteren wetenschappelijke gegevens analyseren wetenschappelijke verhandelingen schrijven