Beroep fysiotherapieassistent

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Sociaal
 • Sociaal / Realistisch

Vaardigheden

 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Informatie geven over de effecten van fysiotherapie
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Plannen voor het ontslag van cliënten ontwikkelen
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Fysiotherapeuten assisteren
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Patiëntenontslag bij fysiotherapie ondersteunen
 • Plannen voor de overdracht van zorg ontwikkelen
 • Fysiotherapeutisch materiaal onderhouden
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren
 • Bijdragen aan hoogwaardige fysiotherapeutische diensten
 • Integratie bevorderen
 • Bijdragen aan het revalidatieproces
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Gezondheids-, welzijns- en veiligheidsbeleid naleven
 • Actief luisteren
 • Therapeutische relaties ontwikkelen
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Pleiten voor gezondheid
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Leerondersteuning in de gezondheidszorg bieden
 • Onder toezicht gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen
 • Gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in gezondheidsdiensten promoten
 • Omgaan met noodzorgsituaties