Beroep fysiotherapieassistent

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Sociaal
 • Sociaal / Realistisch

Vaardigheden

 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Informatie geven over de effecten van fysiotherapie
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Plannen voor het ontslag van cliënten ontwikkelen
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Fysiotherapeuten assisteren
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Patiëntenontslag bij fysiotherapie ondersteunen
 • Plannen voor de overdracht van zorg ontwikkelen
 • Fysiotherapeutisch materiaal onderhouden
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren
 • Bijdragen aan hoogwaardige fysiotherapeutische diensten
 • Integratie bevorderen
 • Bijdragen aan het revalidatieproces
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Gezondheids-, welzijns- en veiligheidsbeleid naleven
 • Actief luisteren
 • Therapeutische relaties ontwikkelen
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Pleiten voor gezondheid
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Leerondersteuning in de gezondheidszorg bieden
 • Onder toezicht gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen
 • Gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in gezondheidsdiensten promoten
 • Omgaan met noodzorgsituaties

Loopbaanperspectief

Het beroep fysiotherapieassistent behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld