Beroep fysiotherapeut

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend

Kennis

 • EHBO
 • Spoedoperatie
 • Obstetrie en gynaecologie
 • Klinische geriatrie
 • Natuurkunde
 • Sociologie
 • Medische informatica
 • Menselijke fysiologie
 • Farmacologie
 • Kindergeneeskunde
 • Orthopedie
 • Neurologie
 • Revalidatie
 • Kinetiek
 • Psychologie
 • Intensieve zorg
 • Orthopedische manuele fysiotherapie
 • Chirurgie
 • Psychiatrie
 • Therapeutische massage
 • Biomechanica
 • Ademhalingstherapie
 • Interne geneeskunde
 • Leiding geven aan medisch personeel
 • Medische terminologie
 • Menselijke anatomie

Vaardigheden

 • Fysiotherapeutische beoordeling uitvoeren
 • Deelnemen aan fysiotherapeutisch onderzoek
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Integratie bevorderen
 • Gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren
 • Leerondersteuning in de gezondheidszorg bieden
 • Klinische risico’s beheren
 • Gezondheidsproducten voorschrijven
 • Bijdragen aan hoogwaardige fysiotherapeutische diensten
 • Therapeutische relaties ontwikkelen
 • Medische resultaten interpreteren
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in gezondheidsdiensten promoten
 • Algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Technieken van cognitieve gedragstherapie gebruiken
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Behandelplannen formuleren
 • Informatie geven over de effecten van fysiotherapie
 • Strategische plannen voor fysiotherapeutische diensten ontwikkelen
 • Gezondheids-, welzijns- en veiligheidsbeleid naleven
 • Fysiotherapeutische diagnoses stellen
 • Fysiotherapeutisch materiaal onderhouden
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Fysiotherapeutische interventies aanpassen
 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren
 • Leiding geven aan fysiotherapieassistenten
 • Plannen voor het ontslag van cliënten ontwikkelen
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Studenten fysiotherapie begeleiden
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Ondersteuning bieden voor zelfredzaamheid
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Leiderschap bieden
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Actief luisteren
 • Doeltreffendheid van aangeboden dienstverlening meten
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Fysiotherapeutische diensten ontwikkelen
 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen
 • Fysiotherapeutisch personeel beheren
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Plannen voor de overdracht van zorg ontwikkelen
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Pleiten voor gezondheid
 • Bijdragen aan het revalidatieproces
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Triage toepassen op cliënten in verband met fysiotherapie
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Klinische fysiotherapeutische vaardigheden toepassen
 • Begroting van een zorgeenheid beheren

Optionele kennis en vaardigheden

sport- en bewegingsgeneeskunde hydrotherapie vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek acupunctuur toepassen geneesmiddelen voorschrijven massagetherapie toepassen vreemde talen gebruiken bij zorg

Loopbaanperspectief

Het beroep fysiotherapeut behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag