Beroep fysiotherapeut

Een fysiotherapeut begeleidt een patiënt bij het revalideren waarbij wordt gestreefd om het fysiek functioneren van de patiënt te herstellen. Hij/zij past diverse therapieën toe, zoals oefeningen en elektrisch bedienbare apparaten. Een fysiotherapeut onderzoekt de klachten van de patiënt, stelt een behandelplan op en voert deze uit. Hij/zij bespreekt de behandeling en de resultaten hiervan met de patiënt en past de behandeling aan indien nodig. Een fysiotherapeut houdt ook de patiëntadministratie bij. Hij/zij ziet daarnaast toe op het werk van fysiotherapeutisch assistenten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend

Taken fysiotherapeut

 • Begeleiding bieden aan patiënten bij het revalideren
 • Toepassen van diverse fysieke therapieën zoals oefeningen, ultrarood of laser.
 • Onderzoeken van klachten van de patiënt.
 • Op- en bijstellen van behandelplan en deze uitvoeren, bijvoorbeeld maximaliseren fysieke flexibiliteit, wegnemen van pijn of voorkomen van fysieke beperkingen.
 • Bespreken van (de resultaten) van de behandeling met de patiënt.
 • Bijhouden van patiëntadministratie.
 • Toezien op het werk van fysiotherapeutisch assistenten.

Gerelateerde beroepen therapeut

 • Ademhalingstherapeut
 • Bewegingstherapeut
 • Bezigheidstherapeut
 • Chiropodist
 • Creatief therapeut
 • Ergotherapeut
 • Fysiotherapie-assistent
 • Logopedist
 • Massagetherapeut
 • Masseur (met opleiding)
 • Psychomotorisch therapeut
 • Therapeut, anders

Kennis

 • EHBO
 • Chirurgie
 • Ademhalingstherapie
 • Medische terminologie
 • Neurologie
 • Natuurkunde
 • Revalidatie
 • Psychiatrie
 • Klinische geriatrie
 • Obstetrie en gynaecologie
 • Orthopedie
 • Intensieve zorg
 • Medische informatica
 • Orthopedische manuele fysiotherapie
 • Interne geneeskunde
 • Leiding geven aan medisch personeel
 • Menselijke fysiologie
 • Kindergeneeskunde
 • Biomechanica
 • Psychologie
 • Therapeutische massage
 • Farmacologie
 • Menselijke anatomie
 • Kinetiek
 • Sociologie
 • Spoedoperatie

Vaardigheden

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in gezondheidsdiensten promoten
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Leiding geven aan fysiotherapieassistenten
 • Integratie bevorderen
 • Studenten fysiotherapie begeleiden
 • Pleiten voor gezondheid
 • Fysiotherapeutische diagnoses stellen
 • Technieken van cognitieve gedragstherapie gebruiken
 • Strategische plannen voor fysiotherapeutische diensten ontwikkelen
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Gezondheidsproducten voorschrijven
 • Actief luisteren
 • Fysiotherapeutisch materiaal onderhouden
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Therapeutische relaties ontwikkelen
 • Ondersteuning bieden voor zelfredzaamheid
 • Fysiotherapeutisch personeel beheren
 • Triage toepassen op cliënten in verband met fysiotherapie
 • Fysiotherapeutische beoordeling uitvoeren
 • Bijdragen aan het revalidatieproces
 • Plannen voor de overdracht van zorg ontwikkelen
 • Gezondheids-, welzijns- en veiligheidsbeleid naleven
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen
 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen
 • Klinische fysiotherapeutische vaardigheden toepassen
 • Begroting van een zorgeenheid beheren
 • Fysiotherapeutische interventies aanpassen
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Bijdragen aan hoogwaardige fysiotherapeutische diensten
 • Leerondersteuning in de gezondheidszorg bieden
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Plannen voor het ontslag van cliënten ontwikkelen
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Medische resultaten interpreteren
 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Leiderschap bieden
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Fysiotherapeutische diensten ontwikkelen
 • Doeltreffendheid van aangeboden dienstverlening meten
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Behandelplannen formuleren
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Deelnemen aan fysiotherapeutisch onderzoek
 • Informatie geven over de effecten van fysiotherapie
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Klinische risico’s beheren

Optionele kennis en vaardigheden

sport- en bewegingsgeneeskunde acupunctuur toepassen vreemde talen gebruiken bij zorg geneesmiddelen voorschrijven hydrotherapie massagetherapie toepassen vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek

Functietitels

 • Fysiotherapeut / trainer (m/v)
 • Fysiotherapeut team volwassenen, 28-36 uur
 • Fysiotherapeut, variabel, minimaal 12 uur
 • Fysiotherapeut/handtherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Cognitief- en thuisbehandelaar hersenz, 32-36 uur
 • Fysiotherapeut(en) (dienstverband voor bepaalde tijd)
 • Algemeen fysiotherapeut
 • Fysiotherapeuten