Beroep fysioloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Onderzoekend / Artistiek
 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Menselijke fysiologie
 • Histologie
 • Menselijke anatomie
 • Biologie
 • Laboratoriumtechnieken

Vaardigheden

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Laboratoriumapparaten ijken
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Onderzoek naar fauna uitvoeren
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijke modelvorming gevolgen voor het milieu beoordelen protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen strategieën voor de behandeling van patiënten ontwikkelen geneesmiddelen ontwikkelen experimentele gegevens verzamelen onderzoeksvoorstellen schrijven assisteren bij klinische proeven bewegingsfysiologie wetenschappelijke theorieën ontwikkelen ergonomie patiënten bijstaan bij revalidatie arbeidsfysiologie advies geven over revalidatieoefeningen dierproeven uitvoeren professionele documentatie in de gezondheidszorg advies geven over dieetgerelateerde problemen lesinhoud voorbereiden wetenschappelijke verhandelingen schrijven wetenschappelijke documentatie archiveren revalidatie nucleaire geneeskunde klinische cytologie helpen bij het uitvoeren van lichamelijke oefeningen lezingen geven