Beroep fysioloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Onderzoekend / Artistiek
 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Menselijke fysiologie
 • Histologie
 • Menselijke anatomie
 • Biologie
 • Laboratoriumtechnieken

Vaardigheden

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Laboratoriumapparaten ijken
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Onderzoek naar fauna uitvoeren
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijke modelvorming gevolgen voor het milieu beoordelen protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen strategieën voor de behandeling van patiënten ontwikkelen geneesmiddelen ontwikkelen experimentele gegevens verzamelen onderzoeksvoorstellen schrijven assisteren bij klinische proeven bewegingsfysiologie wetenschappelijke theorieën ontwikkelen ergonomie patiënten bijstaan bij revalidatie arbeidsfysiologie advies geven over revalidatieoefeningen dierproeven uitvoeren professionele documentatie in de gezondheidszorg advies geven over dieetgerelateerde problemen lesinhoud voorbereiden wetenschappelijke verhandelingen schrijven wetenschappelijke documentatie archiveren revalidatie nucleaire geneeskunde klinische cytologie helpen bij het uitvoeren van lichamelijke oefeningen lezingen geven

Loopbaanperspectief

Het beroep fysioloog behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog