Beroep fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus

Een klinisch fysicus past zijn wetenschappelijke kennis op het gebied van natuurkunde toe in de gezondheidszorg en heeft een adviserende en beleidsmatige rol. Hij of zij controleert medische apparatuur in bijvoorbeeld ziekenhuizen en/of radiotherapeutische centra en adviseert medisch specialisten over de juiste en veilige toepassing van fysische methoden zoals bestralingstechnieken, apparatuur en hulpmiddelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Artistiek
 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Taken fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus

 • Onderzoeken en controleren van medische apparatuur.
 • Onderzoeken en ontwikkelen van bestralingstechnieken en toezien op de veiligheidsvoorschriften hiervan.
 • Overleggen met en adviseren van medisch specialisten en overige werknemers in de gezondheidszorg over het correct en veilig toepassen van fysische methoden, apparaten en hulpmiddelen.
 • Adviseren over en bewaken van stralingshygiëne, gezondheidsmanagement en risicoanalyses in de gezondheidszorg.
 • Een rol spelen bij de aanschaf van medische apparatuur.
 • Samenwerken met de afdelingen automatisering en medische techniek.
 • Wetenschappelijke rapporten schrijven en geeft lezingen.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Clinical research associate (cra)
 • Demograaf
 • Epidemioloog
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Metallurg
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied