Beroep fruitperser

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Operate pumping equipment
 • Apply HACCP
 • Manage delivery of raw materials
 • Clean food and beverage machinery
 • Disassemble equipment
 • Adhere to organisational guidelines
 • Be at ease in unsafe environments
 • Apply requirements concerning manufacturing of food and beverages
 • Apply GMP
 • Manage fruit juice extraction processes
 • Ensure sanitation
 • Follow hygienic procedures during food processing
 • Work in a food processing team
 • Lift heavy weights

Optionele kennis en vaardigheden

levensmiddelenafval afvoeren chemische samenstelling van appels appelsoorten monsters van voedingsmiddelen en dranken analyseren eigenschappen van voedselproducten analyseren bij ontvangst monsters etiketteren wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne appels selecteren installaties voor voedselproductie inrichten verwerkingsparameters controleren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie vloeistoffen filteren machines geolied houden voor betrouwbaar functioneren appelsap voor ciderproductie analyseren

Loopbaanperspectief

Het beroep fruitperser behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld