Beroep fruitperser

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Vaardigheden

 • Pompapparatuur bedienen
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Levering van grondstoffen beheren
 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken
 • Apparatuur demonteren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Fruitpersprocessen beheren
 • Hygiëne waarborgen
 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking
 • In een voedselverwerkend team werken
 • Zware gewichten tillen

Optionele kennis en vaardigheden

levensmiddelenafval afvoeren chemische samenstelling van appels appelsoorten monsters van voedingsmiddelen en dranken analyseren eigenschappen van voedselproducten analyseren bij ontvangst monsters etiketteren wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne appels selecteren installaties voor voedselproductie inrichten verwerkingsparameters controleren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie vloeistoffen filteren machines geolied houden voor betrouwbaar functioneren appelsap voor ciderproductie analyseren

Loopbaanperspectief

Het beroep fruitperser behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld