Beroep fruitperser

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Vaardigheden

 • Pompapparatuur bedienen
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Levering van grondstoffen beheren
 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken
 • Apparatuur demonteren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Fruitpersprocessen beheren
 • Hygiëne waarborgen
 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking
 • In een voedselverwerkend team werken
 • Zware gewichten tillen

Optionele kennis en vaardigheden

levensmiddelenafval afvoeren chemische samenstelling van appels appelsoorten monsters van voedingsmiddelen en dranken analyseren eigenschappen van voedselproducten analyseren bij ontvangst monsters etiketteren wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne appels selecteren installaties voor voedselproductie inrichten verwerkingsparameters controleren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie vloeistoffen filteren machines geolied houden voor betrouwbaar functioneren appelsap voor ciderproductie analyseren