Beroep forensisch accountant

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Ondernemend

Kennis

 • Fraudedetectie
 • Bankactiviteiten
 • Forensische informatie
 • Financiële jaarrekeningen

Vaardigheden

 • Boekhoudkundige fouten identificeren
 • Financiële misdrijven opsporen
 • Financiële controlerapporten opstellen
 • Financiële transacties traceren
 • Omgaan met managers
 • Jaarrekeningen interpreteren
 • Bedrijfsrekeningen beheren
 • Wet interpreteren
 • Financiële audits uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

antidumpingwetgeving financiële wettelijke bepalingen internationale standaarden voor financiële verslaglegging bedrijfswaarde van een bedrijf bepalen zorgen voor de naleving van boekhoudkundige afspraken nationale algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen belastingwetgeving strafrecht internationaal recht jaarrekeningen opstellen beursgang financiële producten

Loopbaanperspectief

Het beroep forensisch accountant behoort tot de beroepsgroep Accountants. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410900  laag
verwachte baanopeningen tot 202413800  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld