Beroep financieel directeur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Financieel beheer
 • Financiële analyse
 • Financiële jaarrekeningen

Vaardigheden

 • Omgaan met managers
 • Advies geven over financiële zaken
 • Streven naar bedrijfsgroei
 • Bedrijfsnormen volgen
 • Financiële marktontwikkelingen analyseren
 • Financiële prestaties van een bedrijf analyseren
 • Financiële beleidslijnen handhaven
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen
 • Financieel plan opstellen

Optionele kennis en vaardigheden

internationale handel onderzoekers van claims begeleiden liquiditeitenbeheer financiële producten promoten reputatie van een bank waarborgen binnenkomende schadeclaims behandelen boekhouding boekingen jaarrekeningen interpreteren contacten onderhouden met reclamebureaus gegevensbanken van donoren beheren relaties met klanten onderhouden beleggingsbeslissingen nemen onderzoekstechnieken fraudedetectie communiceren met huurders informatiebronnen raadplegen operaties van kredietverenigingen beheren contacten leggen met bestuursleden behandeling van promotiemateriaal beheren principes voor bouwconstructie regelingen voor samenwerking opstellen personeel werven financiële risico’s beheren conclusies trekken uit resultaten van marktonderzoek financiële audits uitvoeren kredietaanvragen beheren contact opnemen met potentiële donoren naleving van bedrijfsregels waarborgen bouwverordeningen verkoopstrategieën ethiek kredietrapporten voorbereiden statistische gegevens voor verzekeringsdoeleinden verzamelen advies geven over fiscaal beleid nationale algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen zorgen voor de naleving van boekhoudkundige afspraken kostenberekeningen uitvoeren advies geven over faillissementsprocedures evenementen organiseren informatie geven over rentevoeten informatie over belastingwetgeving verstrekken organisatorische risico’s inschatten communiceren met bankiers financiële markten toezicht houden op het budget van facilitaire diensten voorraadwaardering uitvoeren processen van de financiële afdeling betrouwbaarheid van gegevens beoordelen informatie geven over huurovereenkomsten reclamecampagnes coördineren public relations verzorgen marketingprincipes werknemers opleiden financiële informatie over eigendommen verzamelen beursgang contractenrecht verzekeringsmarkt kredietportefeuilles controleren actuariële wetenschappen inlichten over fiscale plichten aanmaningsactiviteiten uitvoeren verzekeringsbehoeften analyseren jaarrekeningen opstellen financiële diensten aanbieden winstgevendheid beheren werken met gemeenschappen afschrijving operationele businessplannen implementeren claimdossiers beheren bedrijfsprocessen analyseren beleggingsportefeuilles controleren aannemers controleren onderhandelen met vastgoedeigenaren toewijzing van plaats plannen belangen van aandeelhouders integreren in businessplannen maatschappelijk verantwoord ondernemen strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties vastgoedmarkt onderzoeken financiële producten ontwikkelen kredietgeschiedenis van potentiële klanten analyseren verslag uitbrengen over het algemene beheer van een bedrijf begroting maken voor financiële behoeften administratieve systemen beheren vrijwilligers leiden productbeleid ontwikkelen verzekeringen verkopen verzekeringsrisico’s analyseren reclametechnieken vakbeurzen bijwonen fondsen werven marktonderzoeksrapporten opstellen processen van de boekhoudafdeling advies geven over belastingplanning operationele activiteiten coördineren financiële gegevens verzamelen financiële wettelijke bepalingen contacten leggen met financiers soorten verzekeringen naleving van bouwvoorschriften controleren kredietrisicobeleid toepassen schade inschatten gegevens van financiële transacties bijhouden insolventiewetgeving contacten onderhouden met vastgoedeigenaren overheidsfinanciering aanvragen leidinggevende voorbeeldrol vervullen in een organisatie interne factoren van bedrijven analyseren vergaderingen regelen marktonderzoek uitvoeren advies geven over kredietwaardigheid verzekeringsrecht verzekeringsprocedures evalueren bedrijfscultuur vormen overheidsuitgaven inspecteren financiële verslagen bijhouden verandering van huurder afhandelen bedrijfswaarde van een bedrijf bepalen toezicht houden op verkoopactiviteiten ondernemingsstrategieën ontwikkelen verzekeringsbeginselen kostenbeheer statistiek claimprocedures beheren eigendomsrecht meetbare marketingdoelstellingen definiëren ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen beurs volgen internationale standaarden voor financiële verslaglegging risicorapporten opstellen toezicht houden op personeel public relations betrouwbaarheid van klanten beoordelen financiële transacties verwerken bezichtiging van vastgoed organiseren financieringsmiddelen beheren effecten beheren rekeningen toewijzen advies geven over bankrekeningen boekhouding controleren helpen bij kredietaanvragen onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen plannen richtlijnen voor underwriting opstellen kredietgeschiedenis van klanten bewaren buitenlandse munteenheden belastingaangifteformulieren voorbereiden energieprestaties van gebouwen begrotingen evalueren kosten-batenanalyserapporten verstrekken financiële informatie samenvatten financiële haalbaarheid beoordelen waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet businessplannen analyseren problemen met bankrekeningen oplossen financiële controlerapporten opstellen verkoopgesprekken houden persconferenties organiseren beurs organisatorische structuur ontwikkelen moderne portefeuilletheorie huur innen financieringsmethoden technieken voor schuldvordering ondernemingsrecht methoden voor waardebepaling van bedrijven met belanghebbenden onderhandelen businessplannen meedelen aan medewerkers contacten onderhouden met accountants marktonderzoek inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling toezicht houden op vastgoedontwikkelingsprojecten communiceren met klanten zakenrelaties aangaan zakelijke overeenkomsten sluiten kredietwaardigheid controleren behoeften van een gemeenschap analyseren beoordelingsrapporten opstellen informatie geven over vastgoed rekeningen beheren promotiemiddelen ontwikkelen vastgoedmarkt beslissen over verzekeringsaanvragen nieuw personeel in dienst nemen een professioneel netwerk ontwikkelen financieel risico analyseren technische communicatievaardigheden toepassen advies geven over overheidsfinanciën persberichten opstellen effecten leiding geven aan personeel businessplannen opstellen behoeften van cliënten identificeren marketingmanagement advies geven over risicobeheer risico-overdracht erkenning van activa uitvoeren gezamenlijke eigendom personeel aanwerven advies geven over de waarde van vastgoed projectbeheer uitvoeren strategisch onderzoek uitvoeren schulddossiers van klanten bijhouden budgetten beheren financiële prognoses effecten verhandelen activiteiten delegeren processen voor kredietcontrole gemeenschapsrelaties opbouwen klanten werven schuldvorderingen betrokken zijn bij de dagelijkse werkzaamheden in het bedrijf door de overheid gefinancierde programma’s beheren risicofactoren inschatten subsidieaanvragen voor liefdadigheidsorganisaties schrijven uitgaven beheersen leningovereenkomsten regelen klanttevredenheid garanderen kredietwaardigheid beoordelen toezicht houden op boekhoudkundige werkzaamheden bedrijfsleningen sluitingsprocedures evalueren dividenden berekenen verzekeringstarieven berekenen contracten beheren inventaris van vastgoed voorbereiden risicoanalyses uitvoeren vastgoedwaarden vergelijken staat van gebouwen onderzoeken financiële instrumenten gebruiken strategische planning implementeren leningen analyseren publicrelationsstrategieën ontwikkelen boekhoudregelgeving onderhandelen over de waarde van activa ontwikkeling van de jaarlijkse begroting ondersteunen vastgoed taxeren hypotheekleningen beheer van klantrelaties schuldsystemen soorten pensioenen ondersteuning geven bij financiële berekeningen schuldonderzoeken uitvoeren schadeclaims opstarten zorgen dat documenten juist worden beheerd overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid strategische bedrijfsbeslissingen nemen belastingwetgeving financieel verslag opstellen behoeften van klanten identificeren bedrijfsrekeningen beheren externe factoren van bedrijven analyseren aanvragen voor sociale zekerheid onderzoeken controleplan ontwikkelen principes voor bedrijfsbeheer beleggingsportefeuilles ontwikkelen contacten onderhouden met aandeelhouders productontwerpen ontwikkelen kredietbeleid opstellen schadebeoordeling organiseren administratie van leaseovereenkomsten beheren verzekeringspolissen opstellen regelgeving inzake brandveiligheid wetgeving inzake sociale huisvesting winstgevendheid inschatten contacten onderhouden met lokale overheden rapporten presenteren prestaties van aannemers controleren grote reparaties aan gebouwen melden materialen om beslissingen te nemen produceren contractuele geschillen beheren prestaties van medewerkers van een organisatie evalueren financiële geschillen behandelen boekhoudkundige technieken haalbaarheidsonderzoek uitvoeren administratieve taken uitvoeren financiële rekeningen controleren boekhouding verklaren financiële informatie verzamelen grootboek beheren bankrekeningen openen informatie geven over financiële producten bedrijfsdoelstellingen analyseren advies geven over beleggingen afschrijving van activa uitvoeren elektronische communicatie boekhoudcertificaten koppelen aan boekhoudkundige transacties begrotingsbeginselen bankactiviteiten ondernemingsbeleid personeel beheren reclamecampagnes plannen boekhoudkundige procedures opstellen samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen beleggingsadvies geven informeren over overheidsfinanciering de organisatie vertegenwoordigen advies geven over communicatiestrategieën op de hoogte blijven van het politieke landschap claimdossiers analyseren belangen van de klant beschermen schuldclassificatie voldoen aan wettelijke verplichtingen leningsvoorwaarden bepalen zorgen voor transparantie van informatie investeringsanalyse toezicht houden op de nationale economie marketingactiviteiten coördineren verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van een bedrijf legale bedrijfsactiviteiten garanderen statistische financiële rapporten opstellen overheidsfinanciën productbeheer plannen financiële producten financiële transacties traceren klachten van klanten afhandelen economie zorgen voor de naleving van de criteria voor de verschaffing van boekhoudkundige informatie belastingen berekenen titelprocedures controleren klantendiensten fondsenwerving beheren

Functietitels

 • Financial administrator, parttime
 • Administrateur m/v
 • Financieel administratief medewerker
 • Vacature hoofd administratie / controller
 • Medewerker financiële administratie 3
 • Financieel administratief medewerker
 • Medewerker financiële administratie​
 • Financieel administratief medewerker (m/v)
 • Controller