Beroep financieel directeur

Financiële managers behandelen alle zaken met betrekking tot de financiering en investeringen van een bedrijf. Zij beheren de financiële verrichtingen van ondernemingen, zoals de activa, passiva, eigen vermogen en cashflow, met als doel de financiële gezondheid van de onderneming en de operationele levensvatbaarheid te handhaven. Financiële managers evalueren de strategische plannen van de onderneming in financiële termen, voeren transparante financiële operaties uit voor belasting- en auditorganen en stellen de financiële staten van de onderneming op het einde van het boekjaar op.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Taken financieel directeur

 • Opzetten, realiseren en evalueren van financieel beleid van een organisatie.
 • Plannen, coördineren en aansturen van financiële afdelingen van een organisatie.
 • Beoordelen van de financiële situatie van een organisatie, veranderingen doorvoeren indien nodig.
 • Opstellen van budgetanalyses en financiële rapportages.
 • Toezien op zowel financiële zaken als de efficiëntie van bedrijfsprocessen en de productiviteit van werknemers.
 • Overleggen met collega's bijv. over de financiële consequenties van het door hen opgestelde beleid.

Gerelateerde beroepen directie van groot bedrijf (>500 werknemers)

Kennis

 • Financiële jaarrekeningen
 • Financiële analyse
 • Financieel beheer

Vaardigheden

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen
 • Financiële marktontwikkelingen analyseren
 • Omgaan met managers
 • Financiële prestaties van een bedrijf analyseren
 • Streven naar bedrijfsgroei
 • Bedrijfsnormen volgen
 • Financiële beleidslijnen handhaven
 • Financieel plan opstellen
 • Advies geven over financiële zaken

Optionele kennis en vaardigheden

claimprocedures beheren financiële informatie over eigendommen verzamelen verandering van huurder afhandelen toezicht houden op de nationale economie investeringsanalyse staat van gebouwen onderzoeken financiële geschillen behandelen statistische financiële rapporten opstellen subsidieaanvragen voor liefdadigheidsorganisaties schrijven financiële gegevens verzamelen begrotingsbeginselen kredietbeleid opstellen leningen analyseren financiële producten promoten boekhoudcertificaten koppelen aan boekhoudkundige transacties advies geven over fiscaal beleid zorgen voor transparantie van informatie effecten beheren aanmaningsactiviteiten uitvoeren prestaties van medewerkers van een organisatie evalueren rekeningen toewijzen ondernemingsstrategieën ontwikkelen financiële informatie samenvatten administratieve systemen beheren financieel verslag opstellen ondernemingsrecht op de hoogte blijven van het politieke landschap belastingwetgeving ontwikkeling van de jaarlijkse begroting ondersteunen contacten leggen met financiers verzekeringsrecht leningovereenkomsten regelen financiële risico’s beheren leningsvoorwaarden bepalen vastgoedmarkt statistische gegevens voor verzekeringsdoeleinden verzamelen betrouwbaarheid van gegevens beoordelen jaarrekeningen opstellen administratie van leaseovereenkomsten beheren schuldsystemen financiële haalbaarheid beoordelen claimdossiers analyseren businessplannen opstellen contacten onderhouden met vastgoedeigenaren strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties leiding geven aan personeel communiceren met klanten grootboek beheren advies geven over communicatiestrategieën contractuele geschillen beheren principes voor bedrijfsbeheer productbeheer plannen bedrijfscultuur vormen elektronische communicatie meetbare marketingdoelstellingen definiëren inlichten over fiscale plichten personeel aanwerven klanten werven contacten leggen met bestuursleden financiële transacties verwerken communiceren met huurders bouwverordeningen schadeclaims opstarten bedrijfsrekeningen beheren schade inschatten nationale algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen dividenden berekenen beleggingsportefeuilles ontwikkelen hypotheekleningen belastingaangifteformulieren voorbereiden kredietgeschiedenis van klanten bewaren verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van een bedrijf advies geven over kredietwaardigheid verzekeringen verkopen problemen met bankrekeningen oplossen internationale standaarden voor financiële verslaglegging overheidsfinanciën ondernemingsbeleid evenementen organiseren kredietwaardigheid controleren door de overheid gefinancierde programma’s beheren behoeften van een gemeenschap analyseren zorgen voor de naleving van de criteria voor de verschaffing van boekhoudkundige informatie internationale handel personeel beheren huur innen beurs soorten pensioenen voldoen aan wettelijke verplichtingen financiële controlerapporten opstellen organisatorische structuur ontwikkelen maatschappelijk verantwoord ondernemen informatie geven over financiële producten technieken voor schuldvordering liquiditeitenbeheer productontwerpen ontwikkelen verzekeringsbehoeften analyseren betrouwbaarheid van klanten beoordelen beslissen over verzekeringsaanvragen vastgoedmarkt onderzoeken ethiek inventaris van vastgoed voorbereiden informatie over belastingwetgeving verstrekken aannemers controleren overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid bedrijfswaarde van een bedrijf bepalen financiële verslagen bijhouden bankactiviteiten begrotingen evalueren verkoopstrategieën contractenrecht legale bedrijfsactiviteiten garanderen betrokken zijn bij de dagelijkse werkzaamheden in het bedrijf sluitingsprocedures evalueren processen van de boekhoudafdeling effecten verhandelen financiële instrumenten gebruiken naleving van bedrijfsregels waarborgen overheidsfinanciering aanvragen relaties met klanten onderhouden boekhouding verklaren schuldvorderingen buitenlandse munteenheden processen van de financiële afdeling gezamenlijke eigendom bankrekeningen openen de organisatie vertegenwoordigen reclamecampagnes coördineren boekingen marktonderzoek bedrijfsdoelstellingen analyseren onderzoekstechnieken beursgang soorten verzekeringen financieringsmiddelen beheren contracten beheren claimdossiers beheren promotiemiddelen ontwikkelen fondsen werven processen voor kredietcontrole risico-overdracht rapporten presenteren financiële rekeningen controleren verslag uitbrengen over het algemene beheer van een bedrijf toezicht houden op het budget van facilitaire diensten beleggingsadvies geven winstgevendheid beheren actuariële wetenschappen afschrijving financiële transacties traceren helpen bij kredietaanvragen marktonderzoek uitvoeren reclamecampagnes plannen contacten onderhouden met aandeelhouders leidinggevende voorbeeldrol vervullen in een organisatie zorgen voor de naleving van boekhoudkundige afspraken marketingmanagement toezicht houden op verkoopactiviteiten informatie geven over vastgoed aanvragen voor sociale zekerheid onderzoeken financiële markten financiële producten informatiebronnen raadplegen ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen operaties van kredietverenigingen beheren klachten van klanten afhandelen strategische planning implementeren activiteiten delegeren financiële wettelijke bepalingen advies geven over overheidsfinanciën boekhoudkundige technieken toezicht houden op personeel kredietportefeuilles controleren publicrelationsstrategieën ontwikkelen toezicht houden op vastgoedontwikkelingsprojecten verzekeringsmarkt energieprestaties van gebouwen verzekeringsprocedures evalueren behoeften van cliënten identificeren productbeleid ontwikkelen vakbeurzen bijwonen kredietwaardigheid beoordelen vrijwilligers leiden behandeling van promotiemateriaal beheren fondsenwerving beheren begroting maken voor financiële behoeften grote reparaties aan gebouwen melden persconferenties organiseren kredietgeschiedenis van potentiële klanten analyseren eigendomsrecht contacten onderhouden met reclamebureaus administratieve taken uitvoeren informeren over overheidsfinanciering kostenberekeningen uitvoeren advies geven over bankrekeningen schadebeoordeling organiseren risicoanalyses uitvoeren verzekeringsrisico’s analyseren beoordelingsrapporten opstellen inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling bedrijfsprocessen analyseren financiële producten ontwikkelen gemeenschapsrelaties opbouwen winstgevendheid inschatten belangen van de klant beschermen wetgeving inzake sociale huisvesting erkenning van activa uitvoeren conclusies trekken uit resultaten van marktonderzoek verkoopgesprekken houden beurs volgen bezichtiging van vastgoed organiseren uitgaven beheersen verzekeringsbeginselen methoden voor waardebepaling van bedrijven richtlijnen voor underwriting opstellen statistiek advies geven over risicobeheer kosten-batenanalyserapporten verstrekken organisatorische risico’s inschatten titelprocedures controleren verzekeringstarieven berekenen prestaties van aannemers controleren boekhoudregelgeving marketingprincipes afschrijving van activa uitvoeren overheidsuitgaven inspecteren businessplannen analyseren advies geven over belastingplanning marketingactiviteiten coördineren reclametechnieken werken met gemeenschappen kostenbeheer businessplannen meedelen aan medewerkers zakenrelaties aangaan toezicht houden op boekhoudkundige werkzaamheden persberichten opstellen gegevens van financiële transacties bijhouden zorgen dat documenten juist worden beheerd verzekeringspolissen opstellen communiceren met bankiers strategische bedrijfsbeslissingen nemen financiële prognoses zakelijke overeenkomsten sluiten materialen om beslissingen te nemen produceren naleving van bouwvoorschriften controleren onderzoekers van claims begeleiden insolventiewetgeving informatie geven over huurovereenkomsten marktonderzoeksrapporten opstellen schuldclassificatie operationele activiteiten coördineren advies geven over beleggingen personeel werven financieringsmethoden moderne portefeuilletheorie reputatie van een bank waarborgen kredietaanvragen beheren beleggingsbeslissingen nemen externe factoren van bedrijven analyseren risicorapporten opstellen effecten belangen van aandeelhouders integreren in businessplannen economie gegevensbanken van donoren beheren jaarrekeningen interpreteren informatie geven over rentevoeten beleggingsportefeuilles controleren boekhoudkundige procedures opstellen public relations verzorgen financiële diensten aanbieden fraudedetectie kredietrisicobeleid toepassen klanttevredenheid garanderen advies geven over de waarde van vastgoed advies geven over faillissementsprocedures controleplan ontwikkelen klantendiensten waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet schulddossiers van klanten bijhouden onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen plannen vergaderingen regelen samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen budgetten beheren bedrijfsleningen onderhandelen met vastgoedeigenaren binnenkomende schadeclaims behandelen contact opnemen met potentiële donoren public relations technische communicatievaardigheden toepassen operationele businessplannen implementeren toewijzing van plaats plannen ondersteuning geven bij financiële berekeningen contacten onderhouden met accountants schuldonderzoeken uitvoeren beheer van klantrelaties principes voor bouwconstructie financieel risico analyseren rekeningen beheren belastingen berekenen contacten onderhouden met lokale overheden vastgoedwaarden vergelijken financiële audits uitvoeren interne factoren van bedrijven analyseren strategisch onderzoek uitvoeren regelingen voor samenwerking opstellen vastgoed taxeren haalbaarheidsonderzoek uitvoeren behoeften van klanten identificeren werknemers opleiden met belanghebbenden onderhandelen een professioneel netwerk ontwikkelen voorraadwaardering uitvoeren risicofactoren inschatten kredietrapporten voorbereiden regelgeving inzake brandveiligheid boekhouding onderhandelen over de waarde van activa financiële informatie verzamelen nieuw personeel in dienst nemen boekhouding controleren projectbeheer uitvoeren