Beroep financieel beheerder

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financial forecasting
 • Investment analysis
 • Financial department processes
 • Liquidity management
 • Financial statements
 • Financial analysis

Vaardigheden

 • Evaluate budgets
 • Create a financial plan
 • Analyse market financial trends
 • Review investment portfolios
 • Analyse financial risk
 • Plan medium to long term objectives
 • Manage budgets
 • Interpret financial statements
 • Analyse financial performance of a company

Optionele kennis en vaardigheden

munteenheden omrekenen uitgaven beheersen valutareserves beheren bedrijfsrekeningen beheren informatie over belastingwetgeving verstrekken eigendomsrecht advies geven over belastingplanning risico-overdracht advies geven over financiële zaken effecten beheren risicobeperkingstechnieken van wisselkoersen beheersen effecten verhandelen jaarrekeningen opstellen verzekeringsmarkt kasstroom beheren effecten beurs belastingwetgeving beursgang strategieën om inkomsten te genereren ontwikkelen bedrijfswaarde van een bedrijf bepalen bankactiviteiten advies geven over kredietwaardigheid risicorapporten opstellen

Loopbaanperspectief

Het beroep financieel beheerder behoort tot de beroepsgroep Managers zakelijke en administratieve dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249400  laag
verwachte baanopeningen tot 202415200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog