Beroep financieel auditor

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Ondernemend

Kennis

 • Boekingen
 • Processen van de financiële afdeling
 • Financiële analyse
 • Boekhoudkundige technieken
 • Processen van de boekhoudafdeling
 • Ondernemingsrecht
 • Economie
 • Boekhouding

Vaardigheden

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen
 • Financieel risico analyseren
 • Controleplan ontwikkelen
 • Boekhouding controleren
 • Jaarrekeningen interpreteren
 • Financieringsmiddelen beheren
 • Vragen stellen over documenten
 • Financiële informatie verzamelen
 • Financiële audits uitvoeren
 • Rapporten presenteren
 • Belastingaangiften inspecteren
 • Financiële controlerapporten opstellen

Optionele kennis en vaardigheden

trusts beheren insolventiewetgeving voldoen aan wettelijke verplichtingen financieel beheer communiceren met bankiers advies geven over financiële zaken commercieel recht begrotingen evalueren nationale algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen financiële transacties traceren belastingwetgeving financiële verslagen bijhouden statistische financiële rapporten opstellen internationale standaarden voor financiële verslaglegging gegevens van financiële transacties bijhouden adviestechnieken gebruiken fusies en overnames zorgen voor de naleving van boekhoudkundige afspraken gemeenschappelijke ondernemingen advies geven over kredietwaardigheid bankactiviteiten fraudedetectie financiële producten financiële jaarrekeningen zorgen voor de naleving van de criteria voor de verschaffing van boekhoudkundige informatie internationale tarieven boekhoudkundige fouten identificeren contacten onderhouden met aandeelhouders ondersteuning geven bij financiële berekeningen advies geven over belastingplanning financiële wettelijke bepalingen financiële statistische verslagen ontwikkelen strategische bedrijfsbeslissingen nemen bedrijfswaarde van een bedrijf bepalen financiële prestaties van een bedrijf analyseren informatie over belastingwetgeving verstrekken

Loopbaanperspectief

Het beroep financieel auditor behoort tot de beroepsgroep Accountants. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410900  laag
verwachte baanopeningen tot 202413800  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld