Beroep financieel analist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Statistics
 • Business processes
 • Microeconomics
 • Accounting
 • Macroeconomics
 • Economics
 • Financial management

Vaardigheden

 • Perform business analysis
 • Perform business research
 • Advise on financial matters
 • Offer financial services
 • Create a financial report
 • Prepare financial projections
 • Consider economic criteria in decision making
 • Interpret financial statements

Optionele kennis en vaardigheden

kredietportefeuilles controleren fusies en overnames beheren beurs financieel risico analyseren advies geven over belastingplanning zorgen voor de naleving van de criteria voor de verschaffing van boekhoudkundige informatie financieel plan opstellen kostenmetriek kostenbeheer beursgang financiële haalbaarheid beoordelen beurs volgen financiële prestaties van een bedrijf analyseren kosten-batenanalyserapporten verstrekken financiële prognoses beleggingsportefeuilles ontwikkelen financiële formaliteiten uitleggen aan klanten financiële producten fusies en overnames

Loopbaanperspectief

Het beroep financieel analist behoort tot de beroepsgroep Financieel specialisten en economen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202411200  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202411500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld