Beroep financieel analist

Een financieel analist onderzoekt de financieel-economische gevolgen van gebeurtenissen en beleid in het bedrijf en de omgeving van het bedrijf. Hij voert financiële analyses uit en geeft op basis van de resultaten advies aan directie. Hij analyseert o.a. gegevens die van invloed zijn op investeringsprogramma's en waardepapieren die in omloop zijn. Daarnaast stelt hij economische verwachtingen op en rekent hij scenario's door. Ook ondersteunt hij de controller bij het opstellen van rapportages, de jaarrekening, budgetten en meerjarenplannen. Voor de financieel analist is het van belang dat hij op de hoogte is van ontwikkelingen in de financiële wereld zoals industriële technologie en economische theorieën. Hij schrijft ook rapportages over zijn bevindingen. Tenslotte bepaalt hij de prijzen van effecten bij uitgifte.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Ondernemend
 • Conventioneel / Onderzoekend
 • Ondernemend / Conventioneel

Taken financieel analist

 • Onderzoeken van financieel-economische gevolgen van gebeurtenissen van beleid.
 • Financiële analyses uitvoeren.
 • Opstellen van economische verwachtingen.
 • Doorrekenen van scenario's.
 • Ondersteunen van controllers bij opstellen van financiële verantwoordingsdocumenten.
 • Bijhouden van ontwikkelingen in de financiële wereld.
 • Schrijven van rapportages over resultaten van financiële analyses.
 • Adviseren van directie en management.

Gerelateerde beroepen financiën, economie

 • Econometrist
 • Econoom, bedrijfseconoom
 • Financieel adviseur
 • Financieel medewerker
 • Geldwisselaar
 • Incasso medewerker
 • Kredietadviseur
 • Kredietverstrekker
 • Medewerker financiën of verkoop, anders
 • Persoonlijk financieel adviseur
 • Schuldhulpverlener

Kennis

 • Micro-economie
 • Boekhouding
 • Statistiek
 • Financieel beheer
 • Macro-economie
 • Economie
 • Bedrijfsprocedures

Vaardigheden

 • Financiële diensten aanbieden
 • Jaarrekeningen interpreteren
 • Financiële prognoses opstellen
 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen
 • Zakelijke analyses uitvoeren
 • Bedrijfsonderzoek voeren
 • Wiskundige hulpmiddelen en uitrusting gebruiken
 • Financieel verslag opstellen
 • Advies geven over financiële zaken

Optionele kennis en vaardigheden

financiële producten financiële prestaties van een bedrijf analyseren kosten-batenanalyserapporten verstrekken advies geven over belastingplanning financieel plan opstellen financieel risico analyseren kredietportefeuilles controleren financiële haalbaarheid beoordelen kostenmetriek beleggingsportefeuilles ontwikkelen fusies en overnames beurs volgen beursgang zorgen voor de naleving van de criteria voor de verschaffing van boekhoudkundige informatie beurs kostenbeheer financiële prognoses fusies en overnames beheren financiële formaliteiten uitleggen aan klanten

Functietitels

 • Financieel data-analist
 • Vastgoedeconoom / financieel analist
 • Financieel analist
 • Junior business analist financial services
 • Informatie analist / business analist
 • Business analist zorginkoop medisch specialistische zorg - noord
 • Data analist
 • Financieel specialist
 • Business analist zorginkoop medisch specialistische zorg - zuid
 • Afstudeerstage analist financiële markten