Beroep filosoof

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Filosoof: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Filosofie

  De verschillende filosofische systemen, hun grondbeginselen, waarden, ethiek, denkwijzen, gebruiken, praktijken en impact op het leven van de mens.

 • Filosofische scholen

  De verschillende filosofische ideeën en stijlen in de geschiedenis tot en met het heden, zoals Calvinisme, hedonisme en Kantianisme.

 • Geschiedenis van de filosofie

  De studie van de ontwikkeling en groei van filosofen, filosofische concepten en ideeën in de loop van de geschiedenis.

 • Ethiek

  De filosofische studie die zich bezighoudt met het oplossen van vragen over moraliteit; ze definieert en concepten systematiseert zoals goed, fout en misdadig.

 • Moraliteit

  De beginselen en overtuigingen die voortvloeien uit een gedragscode die door een grote groep mensen is aanvaard en het onderscheid tussen goed en verkeerd gedrag aangeven.

 • Retoriek

  De kunst van betogen dat gericht is op het verbeteren van het vermogen van schrijvers en sprekers om hun publiek op de hoogte te stellen, over te halen of te motiveren.

 • Logica

  De studie en het gebruik van zuivere redeneringen, waarbij de geldigheid van argumenten wordt getoetst aan hun logische vorm en niet aan hun inhoud.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Logische redeneringen gebruiken

  Gebruiken van cognitieve vaardigheden om beslissingen te nemen en om logischerwijs van het ene idee naar het andere te gaan.

 • Argumenten overtuigend aanbrengen

  Argumenten presenteren tijdens onderhandelingen of debatten, of deze schriftelijk opmaken, op een overtuigende manier om de meeste steun te krijgen voor de zaak die de spreker of schrijver vertegenwoordigt.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

Optionele kennis en vaardigheden

metafysica religieuze studies journalistiek theologie culturele geschiedenis wetenschappelijke verhandelingen schrijven politieke wetenschappen lezingen geven onderzoeksvoorstellen schrijven bronnenindeling geschiedenis sociologie politieke ideologieën filosofie onderwijzen politiek wetenschappelijke theorieën ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep filosoof behoort tot de beroepsgroep Psychologen en sociologen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB