Beroep filmoperateur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Realistisch / Onderzoekend
  • Realistisch / Conventioneel
  • Realistisch / Artistiek

Kennis

  • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

Vaardigheden

  • Projector bijstellen
  • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

elektriciteit terugzending van gehuurde goederen beheren optiek geluid en beeld synchroniseren wetgeving inzake auteursrecht

Loopbaanperspectief

Het beroep filmoperateur behoort tot de beroepsgroep Radio- en televisietechnici. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242400  laag
verwachte baanopeningen tot 20243100  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog