Beroep farmacoloog

Een farmacoloog bestudeert geneesmiddelen en de wisselwerking met levende organismen. Hij past zijn wetenschappelijke kennis toe in de ontwikkeling van nieuwe processen, technieken en producten voor het aanpakken van ziektes en andere problemen. Hij voert experimenten en testen uit, verzamelt en bestudeert data, onderzoekt en monitort de wisselwerking van geneesmiddelen met levende organismes en houdt databestanden bij. Zijn bevindingen beschrijft hij in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten. Hij bediscussieert zijn ontdekkingen in de wetenschappelijke kring. Een farmacoloog vervult ook een adviesfunctie naar regeringen en organisatie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Onderzoekend / Artistiek
 • Onderzoekend / Sociaal

Taken farmacoloog

 • Uitvoeren van laboratorium- en veldonderzoeken naar de interactie tussen geneesmiddelen en levende organismen.
 • Ontwikkelen van nieuwe processen en technieken voor farmaceutisch gebruik.
 • Uitvoeren van experimenten en testen, verzamelen en bestuderen van data, en bijhouden van databestanden 5. Vinden, categoriseren, beschrijven en volgen van interactie tussen geneesmiddelen en levende organismen. 6. Gebruiken van hoogwaardige apparatuur. 7. Rapporteren en presenteren van bevindingen in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten. 8. Adviseren van overheden en andere organisaties.
 • Vinden, categoriseren, beschrijven en volgen van interactie tussen geneesmiddelen en levende organismen.
 • Gebruiken van hoogwaardige apparatuur.
 • Rapporteren en presenteren van bevindingen in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten.
 • Adviseren van overheden en andere organisaties.

Gerelateerde beroepen farmacie

 • Apothekersassistent
 • Farmaceutisch chemicus
 • Farmaceutisch medewerker
 • Kwaliteitscontroleur farmaceutische producten
 • Laboratoriumtechnicus farmacologie
 • Procesoperator farmaceutische industrie
 • Productie medewerker farmaceutische producten
 • Teamleider procesoperators productie, metaal
 • Toxicoloog
 • Ziekenhuis-, fabrieksapotheker

Kennis

 • Farmacologie
 • Wetgeving inzake geneesmiddelenbewaking
 • Farmaceutische technologie
 • Medische microbiologie
 • Farmaceutische wetgeving
 • Laboratoriumtechnieken
 • Overdraagbare ziekten
 • Geneesmiddelen
 • Toxicologie
 • Klinische chemie
 • Farmaceutische chemie
 • Geneesmiddelenontwikkeling

Vaardigheden

 • Chemicaliën mengen
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Simulaties in het laboratorium uitvoeren
 • Testgegevens vastleggen
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Veilig met chemicaliën werken
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

productverbeteringen aanbevelen celkweken analyseren geneesmiddelen ontwikkelen farmaceutische sector chemisch bewaren bloedmonsters analyseren assisteren bij klinische proeven gespecialiseerd farmaceutisch advies geven productie controleren protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen bijdragen aan de registratie van farmaceutische producten wetenschappelijke documentatie archiveren gevolgen voor het milieu beoordelen geneesmiddelen vervaardigen dierproeven uitvoeren wetenschappelijke theorieën ontwikkelen interne geneeskunde vaccins ontwikkelen onderzoeksvoorstellen schrijven wetenschappelijke verhandelingen schrijven professionele documentatie in de gezondheidszorg nucleaire geneeskunde kwaliteitssystemen voor de productie van farmaceutische producten klinische farmacologische studies leiden biologie fytotherapie

Functietitels

 • Projectapotheker
 • Apothekersassistent bereidingen
 • Research physician
 • Onderzoeksarts / research physician groningen