Beroep Farmaceutisch chemicus

Een farmaceutisch chemicus voert onderzoeken uit. Hij ontwikkelt en verbetert methodes, technieken, concepten of theorieën. Daarnaast gebruikt hij wetenschappelijke kennis wanneer hij nieuwe producten/materialen ontwikkeld of de kwaliteit/het proces bewaakt. Een farmaceutisch chemicus beschrijft zijn bevindingen in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten. Hij onderzoekt de chemische samenstelling, energie en veranderingen in natuurlijke of synthetische producten. Hij verzamelt en analyseert gegevens om stoffen die schadelijk zijn voor het milieu te meten. Een farmaceutisch chemicus zet micro-organismen in, reproduceert natuurlijk voorkomende stoffen en creëert nieuwe kunststoffen. Hij werkt samen met andere disciplines in zijn onderzoeken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken farmaceutisch chemicus

 • Ontwikkelen en verbeteren van methodes, technieken, concepten en theorieën.
 • Ontwikkelen van producten/materialen/procedures voor omgevingsbewaking en kwaliteitscontrole (voor gebruikers en producenten).
 • Publiceren van bevindingen in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten.
 • Onderzoeken van chemische samenstelling, energie, verandering in natuurlijke of synthetische producten.
 • Verzamelen en analyseren van monsters/gegevens om de aanwezigheid van schadelijke stoffen vast te stellen.
 • Inzetten van micro-organismen voor het omzetten van stoffen.
 • Creëren van nieuwe kunststoffen en namaken van natuurlijk voorkomende stoffen.
 • Samenwerken met andere disciplines zoals geologen en agronomen.

Gerelateerde beroepen farmacie

 • Apothekersassistent
 • Farmaceutisch medewerker
 • Farmacoloog
 • Kwaliteitscontroleur farmaceutische producten
 • Laboratoriumtechnicus farmacologie
 • Procesoperator farmaceutische industrie
 • Productie medewerker farmaceutische producten
 • Toxicoloog
 • Ziekenhuis-, fabrieksapotheker

Loopbaanperspectief

Het beroep Farmaceutisch chemicus behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog