Beroep explosievenruimer

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

 • Explosives
 • Pyrotechnic articles legislation
 • Surveillance methods
 • Demining operations

Vaardigheden

 • Identify land mines
 • Assess danger in risk areas
 • Perform demarcation
 • Maintain operational communications
 • Manage emergency evacuation plans
 • Use personal protection equipment
 • Operate metal detection equipment
 • Disarm land mine
 • Handle surveillance equipment

Optionele kennis en vaardigheden

gegeven instructies volgen risicoanalyses uitvoeren voldoen aan wettelijke bepalingen militaire operaties uitvoeren instructies aan medewerkers geven zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens radioapparatuur gebruiken leidinggevenden advies geven over militaire operaties verschillende communicatiekanalen gebruiken militaire code contacten leggen met veiligheidsautoriteiten zorgen voor de openbare orde en veiligheid militaire wapens dieren opleiden voor professionele doeleinden kaarten lezen humanitaire hulp geven

Loopbaanperspectief

Het beroep explosievenruimer behoort tot de beroepsgroep Militaire beroepen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024100  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20245800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld