Beroep explosievenmaker

Persoonlijkheidstypen

  • Realistisch / Conventioneel

Kennis

  • Brandbare vloeistoffen

Vaardigheden

  • Grondstoffen meten

Optionele kennis en vaardigheden

explosieven mixer schoonmaken opslag van gevaarlijk afval mechanica apparatuur poetsen chemicaliën overbrengen

Loopbaanperspectief

Het beroep explosievenmaker behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld