Beroep exploitatietechnicus zonne-energiecentrale

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Zonne-energie
 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit
 • Elektrische generatoren
 • Elektriciteit
 • Elektrische stroom

Vaardigheden

 • Reageren op stroomvoorzieningstoringen
 • Gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Elektrische generatoren controleren
 • Elektrische apparatuur onderhouden
 • Fotovoltaïsche systemen onderhouden

Optionele kennis en vaardigheden

temperatuur regelen naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren passende beschermende uitrusting dragen automatiseringstechnologie regelsystemen voor machines opzetten informatie geven over zonnepanelen strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen technische tekeningen lezen grote onderdelen vervangen onderhoud van apparatuur verzekeren zorgen voor herstellingen aan apparatuur overleggen met ingenieurs storingen aan apparatuur oplossen technologieën voor hernieuwbare energie elektrische en elektronische apparatuur installeren stoomturbines bedienen elektriciteitsopwekking coördineren elektriciteitsverbruik

Loopbaanperspectief

Het beroep exploitatietechnicus zonne-energiecentrale behoort tot de beroepsgroep Procesoperators. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242500  laag
verwachte baanopeningen tot 20243900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld