Beroep exploitatietechnicus waterkrachtcentrale

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Electrical power safety regulations
 • Electric current
 • Hydroelectricity
 • Electric generators
 • Hydraulics
 • Electricity

Vaardigheden

 • Apply health and safety standards
 • Maintain electrical equipment
 • Maintain hydraulic systems
 • Monitor electric generators
 • Wear appropriate protective gear
 • Operate hydraulic machinery controls
 • Operate hydraulic pumps

Optionele kennis en vaardigheden

grote onderdelen vervangen elektriciteitsverbruik advies geven aan technici gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden hydraulische systemen installeren onderhoud van apparatuur verzekeren technische tekeningen lezen veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen reageren op stroomvoorzieningstoringen zorgen voor herstellingen aan apparatuur naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren technische tekeningen technologieën voor hernieuwbare energie storingen aan apparatuur oplossen elektriciteitsopwekking coördineren overleggen met ingenieurs

Loopbaanperspectief

Het beroep exploitatietechnicus waterkrachtcentrale behoort tot de beroepsgroep Procesoperators. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242500  laag
verwachte baanopeningen tot 20243900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld