Beroep exploitatietechnicus waterkrachtcentrale

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit
 • Elektrische stroom
 • Hydro-elektrische energie
 • Elektrische generatoren
 • Hydraulica
 • Elektriciteit

Vaardigheden

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Elektrische apparatuur onderhouden
 • Hydraulische systemen onderhouden
 • Elektrische generatoren controleren
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Besturingselementen van hydraulische machines bedienen
 • Hydraulische pompen bedienen

Optionele kennis en vaardigheden

grote onderdelen vervangen elektriciteitsverbruik advies geven aan technici gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden hydraulische systemen installeren onderhoud van apparatuur verzekeren technische tekeningen lezen veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen reageren op stroomvoorzieningstoringen zorgen voor herstellingen aan apparatuur naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren technische tekeningen technologieën voor hernieuwbare energie storingen aan apparatuur oplossen elektriciteitsopwekking coördineren overleggen met ingenieurs