Beroep exploitatietechnicus waterkrachtcentrale

Exploitatietechnicus waterkrachtcentrale: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

  De naleving van veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij installatie, gebruik en onderhoud van constructies en apparaten die deel uitmaken van installaties voor opwekking, transport en distributie van elektriciteit, waaronder de juiste beschermingsmiddelen, voorschriften voor het omgaan met materieel en preventiemaatregelen.

 • Elektrische stroom

  De stroming van elektrische lading die door middel van elektronen of ionen wordt verplaatst in een medium, bijvoorbeeld elektrolyt of plasma.

 • Hydro-elektrische energie

  De opwekking van elektriciteit met waterkracht, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kracht van stromend water, en de voor- en nadelen van het gebruik van waterkracht als hernieuwbare energiebron.

 • Elektrische generatoren

  De principes en bewerkingen van apparaten die mechanische energie kunnen omzetten in elektrische energie, zoals dynamo's en alternators, rotors, stators, armaturen en velden.

 • Hydraulica

  De krachtoverbrengingssystemen die de kracht van stromende vloeistoffen gebruiken om stroom over te brengen.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

Vaardigheden

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Elektrische apparatuur onderhouden

  Elektrische apparatuur testen op storingen. Veiligheidsmaatregelen nemen, richtsnoeren voor het bedrijf en wetgeving betreffende elektrische apparatuur in acht nemen. Schoonmaken, repareren en vervangen van onderdelen en aansluitingen, indien nodig.

 • Hydraulische systemen onderhouden

  Routineonderhoud en reparaties uitvoeren op systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van drukvloeistoffen om elektriciteit te leveren aan machines en apparatuur.

 • Elektrische generatoren controleren

  De werking van elektrische generatoren in elektriciteitscentrales controleren om de functionaliteit en veiligheid te waarborgen en de noodzaak van reparaties en onderhoud vast te stellen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Besturingselementen van hydraulische machines bedienen

  De bedieningselementen van gespecialiseerde machines correct gebruiken door aan kleppen, handwielen of reostaten te draaien om de stroom van brandstoffen, water en droge of vloeibare bindmiddelen naar machines te verplaatsen en te regelen.

 • Hydraulische pompen bedienen

  Bedienen van hydraulische pompsystemen.

Optionele kennis en vaardigheden

grote onderdelen vervangen elektriciteitsverbruik advies geven aan technici gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden hydraulische systemen installeren onderhoud van apparatuur verzekeren technische tekeningen lezen veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen reageren op stroomvoorzieningstoringen zorgen voor herstellingen aan apparatuur naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren technische tekeningen technologieën voor hernieuwbare energie storingen aan apparatuur oplossen elektriciteitsopwekking coördineren overleggen met ingenieurs

Loopbaanperspectief

Het beroep exploitatietechnicus waterkrachtcentrale behoort tot de beroepsgroep Procesoperators. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242500  laag
verwachte baanopeningen tot 20243900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB