Beroep exploitatietechnicus systemen voor waterbehandeling

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Waterregelgeving
 • Waterdruk
 • Hergebruik van water
 • Filterprocessen bij dranken

Vaardigheden

 • Onstabiele elementen in water scheiden
 • Water koken
 • Koolzuurtoevoegende processen uitvoeren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Waterkwaliteitsparameters meten
 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen
 • Vloeistoffen filteren
 • Apparatuur voor waterzuivering bedienen
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Waterbehandelingen uitvoeren
 • Flessen voor verpakking controleren
 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Apparatuur demonteren
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Vergassingsapparatuur voor dranken bedienen
 • Waterbehandelingsprocedures uitvoeren
 • Warmtebehandeling toepassen
 • Waterdebiet meten
 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren
 • Naar het behoud van de samenstelling van water streven
 • Desinfectieapparatuur voor water gebruiken
 • Besturingssysteem voor ontzilting beheren
 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

Optionele kennis en vaardigheden

in een voedselverwerkend team werken risico’s in verband met natuurlijke, chemische, biologische gevaren in drank en voedingsmiddelen centrifugale afscheiders volgen waterkwaliteit controleren uitrusting voor waterbehandeling onderhouden levensmiddelenafval afvoeren wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne correcte opslag van water verzekeren persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken tanks onderhouden watertestprocedures uitvoeren monsters voor analyse verzamelen besturingssysteem voor ontzilting onderhouden chemie milieubeheersystemen gebruiken biologie zorg dragen voor behandeling van afvalwater centrifuges bedienen watervoorzieningsschema's volgen waterdistributiemateriaal onderhouden monsters etiketteren onderhoud van apparatuur verzekeren besturingselementen van hydraulische machines bedienen omgaan met managers zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal installaties voor voedselproductie inrichten analyse van waterchemie chemische analyses van uitvoeren pompapparatuur bedienen omgaan met collega’s