Beroep exploitatietechnicus systemen voor waterbehandeling

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Waterdruk
 • Filterprocessen bij dranken
 • Waterregelgeving
 • Hergebruik van water

Vaardigheden

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken
 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen
 • Waterkwaliteitsparameters meten
 • Besturingssysteem voor ontzilting beheren
 • Onstabiele elementen in water scheiden
 • Apparatuur voor waterzuivering bedienen
 • Koolzuurtoevoegende processen uitvoeren
 • Flessen voor verpakking controleren
 • Naar het behoud van de samenstelling van water streven
 • Desinfectieapparatuur voor water gebruiken
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Waterdebiet meten
 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren
 • Warmtebehandeling toepassen
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Water koken
 • Apparatuur demonteren
 • Vloeistoffen filteren
 • Waterbehandelingsprocedures uitvoeren
 • Waterbehandelingen uitvoeren
 • Vergassingsapparatuur voor dranken bedienen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

Optionele kennis en vaardigheden

monsters voor analyse verzamelen waterkwaliteit controleren chemische analyses van uitvoeren correcte opslag van water verzekeren zorg dragen voor behandeling van afvalwater installaties voor voedselproductie inrichten zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal waterdistributiemateriaal onderhouden analyse van waterchemie uitrusting voor waterbehandeling onderhouden centrifuges bedienen watervoorzieningsschema's volgen chemie persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken centrifugale afscheiders volgen omgaan met collega’s biologie pompapparatuur bedienen levensmiddelenafval afvoeren milieubeheersystemen gebruiken omgaan met managers onderhoud van apparatuur verzekeren risico’s in verband met natuurlijke, chemische, biologische gevaren in drank en voedingsmiddelen wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne tanks onderhouden besturingselementen van hydraulische machines bedienen besturingssysteem voor ontzilting onderhouden in een voedselverwerkend team werken monsters etiketteren watertestprocedures uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep exploitatietechnicus systemen voor waterbehandeling behoort tot de beroepsgroep Procesoperators. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242500  laag
verwachte baanopeningen tot 20243900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld