Beroep exploitatietechnicus systemen voor waterbehandeling

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Water pressure
 • Beverages filtration processes
 • Water policies
 • Water reuse

Vaardigheden

 • Follow hygienic procedures during food processing
 • Ensure compliance with environmental legislation
 • Clean food and beverage machinery
 • Be at ease in unsafe environments
 • Measure water quality parameters
 • Manage desalination control system
 • Separate unstable elements in the water
 • Operate water purifying equipment
 • Perform carbonation processes
 • Check bottles for packaging
 • Strive to conserve the composition of water
 • Use water disinfection equipment
 • Apply GMP
 • Apply HACCP
 • Measure water flow
 • Exert quality control to processing food
 • Operate a heat treatment process
 • Apply requirements concerning manufacturing of food and beverages
 • Boil water
 • Disassemble equipment
 • Filter liquids
 • Perform water treatment procedures
 • Perform water treatments
 • Tend beverage gasifier equipment
 • Adhere to organisational guidelines

Optionele kennis en vaardigheden

monsters voor analyse verzamelen waterkwaliteit controleren chemische analyses van uitvoeren correcte opslag van water verzekeren zorg dragen voor behandeling van afvalwater installaties voor voedselproductie inrichten zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal waterdistributiemateriaal onderhouden analyse van waterchemie uitrusting voor waterbehandeling onderhouden centrifuges bedienen watervoorzieningsschema's volgen chemie persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken centrifugale afscheiders volgen omgaan met collega’s biologie pompapparatuur bedienen levensmiddelenafval afvoeren milieubeheersystemen gebruiken omgaan met managers onderhoud van apparatuur verzekeren risico’s in verband met natuurlijke, chemische, biologische gevaren in drank en voedingsmiddelen wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne tanks onderhouden besturingselementen van hydraulische machines bedienen besturingssysteem voor ontzilting onderhouden in een voedselverwerkend team werken monsters etiketteren watertestprocedures uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep exploitatietechnicus systemen voor waterbehandeling behoort tot de beroepsgroep Procesoperators. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242500  laag
verwachte baanopeningen tot 20243900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld