Beroep exploitatietechnicus installaties voor verwerking vloeibaar afval

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Verwerking van gevaarlijk afval
 • Soorten gevaarlijk afval
 • Chemische processen
 • Afval- en restproducten

Vaardigheden

 • Chemische monsters testen
 • Waterbehandelingen uitvoeren
 • Gevaarlijke vloeistoffen afvoeren
 • Resultaten van de analyse documenteren
 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren
 • Dichtheid van vloeistoffen meten
 • Afval verwerken
 • Chemicaliën hanteren
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

Optionele kennis en vaardigheden

communiceren met afvalinzamelaars advies geven over afvalbeheer uitrusting voor waterbehandeling onderhouden producten pompen afvalsoort beoordelen oliemonsters testen advies geven over bodem- en waterbescherming monsters op verontreinigende stoffen testen toezien op behandeling van afvalwater preventie van verontreiniging toelichting geven over gevaarlijk afval opslag van gevaarlijk afval gevaarlijk afval verwijderen toezien op afvalverwijdering passende beschermende uitrusting dragen wetgeving inzake verontreiniging