Beroep exploitatietechnicus installaties voor verwerking vloeibaar afval

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Hazardous waste treatment
 • Hazardous waste types
 • Chemical processes
 • Waste and scrap products

Vaardigheden

 • Test chemical samples
 • Perform water treatments
 • Drain hazardous liquids
 • Document analysis results
 • Analyse experimental laboratory data
 • Measure density of liquids
 • Handle waste
 • Handle chemicals
 • Perform laboratory tests
 • Ensure compliance with environmental legislation

Optionele kennis en vaardigheden

communiceren met afvalinzamelaars advies geven over afvalbeheer uitrusting voor waterbehandeling onderhouden producten pompen afvalsoort beoordelen oliemonsters testen advies geven over bodem- en waterbescherming monsters op verontreinigende stoffen testen toezien op behandeling van afvalwater preventie van verontreiniging toelichting geven over gevaarlijk afval opslag van gevaarlijk afval gevaarlijk afval verwijderen toezien op afvalverwijdering passende beschermende uitrusting dragen wetgeving inzake verontreiniging

Loopbaanperspectief

Het beroep exploitatietechnicus installaties voor verwerking vloeibaar afval behoort tot de beroepsgroep Procesoperators. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242500  laag
verwachte baanopeningen tot 20243900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld