Beroep exploitatietechnicus installaties voor verwerking vloeibaar afval

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Afval- en restproducten
 • Verwerking van gevaarlijk afval
 • Chemische processen
 • Soorten gevaarlijk afval

Vaardigheden

 • Waterbehandelingen uitvoeren
 • Chemische monsters testen
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Chemicaliën hanteren
 • Dichtheid van vloeistoffen meten
 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren
 • Gevaarlijke vloeistoffen afvoeren
 • Afval verwerken
 • Resultaten van de analyse documenteren
 • Laboratoriumproeven uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

afvalsoort beoordelen opslag van gevaarlijk afval advies geven over bodem- en waterbescherming communiceren met afvalinzamelaars gevaarlijk afval verwijderen advies geven over afvalbeheer producten pompen passende beschermende uitrusting dragen wetgeving inzake verontreiniging toelichting geven over gevaarlijk afval toezien op behandeling van afvalwater monsters op verontreinigende stoffen testen toezien op afvalverwijdering oliemonsters testen uitrusting voor waterbehandeling onderhouden preventie van verontreiniging