Beroep exploitatietechnicus installaties voor verwerking vast afval

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Afvalbeheer
 • Afval- en restproducten

Vaardigheden

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal
 • Communiceren met afvalinzamelaars
 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval
 • Afvalsoort beoordelen
 • Problemen oplossen
 • Verwerkingsuitrusting voor recycling bedienen
 • Geleverd afval controleren
 • Niet-gevaarlijk afval verwijderen
 • Monsters op verontreinigende stoffen testen
 • Gegevens over recycling bijhouden
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Uitrusting voor afvalverwerking controleren

Optionele kennis en vaardigheden

recyclebakken installeren gevaarlijk afval verwijderen puin verwijderen soorten gevaarlijk afval gesorteerd afval opslaan advies geven over afvalbeheer documentatie over afvalinzameling bijhouden huishoudafval ophalen afval sorteren preventie van verontreiniging recycleprocedures controleren bedrijfsafval ophalen wetgeving inzake afvaltransport vuilophaalroutes uitstippelen milieuparken monitoren openbare afvalbakken leegmaken