Beroep exploitatietechnicus installaties voor verwerking vast afval

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Waste management
 • Waste and scrap products

Vaardigheden

 • Ensure equipment availability
 • Communicate with waste collectors
 • Ensure compliance with waste legislative regulations
 • Assess waste type
 • Troubleshoot
 • Operate recycling processing equipment
 • Control delivered waste
 • Dispose of non-hazardous waste
 • Test samples for pollutants
 • Maintain recycling records
 • Ensure compliance with environmental legislation
 • Monitor waste treatment equipment

Optionele kennis en vaardigheden

recyclebakken installeren gevaarlijk afval verwijderen puin verwijderen soorten gevaarlijk afval gesorteerd afval opslaan advies geven over afvalbeheer documentatie over afvalinzameling bijhouden huishoudafval ophalen afval sorteren preventie van verontreiniging recycleprocedures controleren bedrijfsafval ophalen wetgeving inzake afvaltransport vuilophaalroutes uitstippelen milieuparken monitoren openbare afvalbakken leegmaken

Loopbaanperspectief

Het beroep exploitatietechnicus installaties voor verwerking vast afval behoort tot de beroepsgroep Procesoperators. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242500  laag
verwachte baanopeningen tot 20243900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld