Beroep exploitatietechnicus installaties voor verwerking vast afval

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Afval- en restproducten
 • Afvalbeheer

Vaardigheden

 • Gegevens over recycling bijhouden
 • Geleverd afval controleren
 • Problemen oplossen
 • Communiceren met afvalinzamelaars
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval
 • Niet-gevaarlijk afval verwijderen
 • Verwerkingsuitrusting voor recycling bedienen
 • Monsters op verontreinigende stoffen testen
 • Uitrusting voor afvalverwerking controleren
 • Afvalsoort beoordelen
 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

Optionele kennis en vaardigheden

openbare afvalbakken leegmaken puin verwijderen gevaarlijk afval verwijderen milieuparken monitoren vuilophaalroutes uitstippelen gesorteerd afval opslaan soorten gevaarlijk afval afval sorteren huishoudafval ophalen advies geven over afvalbeheer wetgeving inzake afvaltransport bedrijfsafval ophalen preventie van verontreiniging documentatie over afvalinzameling bijhouden recyclebakken installeren recycleprocedures controleren