Beroep exploitatietechnicus geothermische energiecentrale

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Exploitatie van een geothermische centrale
 • Thermodynamica
 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit
 • Elektriciteit
 • Elektrische generatoren
 • Elektrische stroom

Vaardigheden

 • Kleppen controleren
 • Problemen oplossen
 • Elektrische apparatuur onderhouden
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Stoomdruk reguleren
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Elektrische generatoren controleren
 • Stoomturbines bedienen

Optionele kennis en vaardigheden

overleggen met ingenieurs kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen elektriciteitsopwekking coördineren grote onderdelen vervangen reageren op stroomvoorzieningstoringen technologieën voor hernieuwbare energie heftrucks bedienen elektriciteitsverbruik veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren technische tekeningen lezen over productieresultaten rapporteren naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren zorgen voor herstellingen aan apparatuur gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden storingen aan apparatuur oplossen

Loopbaanperspectief

Het beroep exploitatietechnicus geothermische energiecentrale behoort tot de beroepsgroep Procesoperators. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242500  laag
verwachte baanopeningen tot 20243900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld