Beroep exploitatietechnicus geothermische energiecentrale

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Exploitatie van een geothermische centrale
 • Thermodynamica
 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit
 • Elektriciteit
 • Elektrische generatoren
 • Elektrische stroom

Vaardigheden

 • Kleppen controleren
 • Problemen oplossen
 • Elektrische apparatuur onderhouden
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Stoomdruk reguleren
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Elektrische generatoren controleren
 • Stoomturbines bedienen

Optionele kennis en vaardigheden

overleggen met ingenieurs kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen elektriciteitsopwekking coördineren grote onderdelen vervangen reageren op stroomvoorzieningstoringen technologieën voor hernieuwbare energie heftrucks bedienen elektriciteitsverbruik veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren technische tekeningen lezen over productieresultaten rapporteren naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren zorgen voor herstellingen aan apparatuur gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden storingen aan apparatuur oplossen