Beroep exploitatietechnicus energiecentrale fossiele brandstoffen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Elektriciteit
 • Exploitatie van met fossiele brandstoffen gestookte energiecentrales
 • Elektrische generatoren
 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit
 • Elektrische stroom
 • Mechanica

Vaardigheden

 • Stoomturbines bedienen
 • Elektrische apparatuur onderhouden
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Meter controleren
 • Stoomdruk reguleren
 • Problemen oplossen
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Elektrische generatoren controleren
 • Uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren
 • Boilers bedienen

Optionele kennis en vaardigheden

naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren aardgas reageren op oproepen voor spoedreparaties storingen aan apparatuur oplossen technische tekeningen lezen reageren op stroomvoorzieningstoringen veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren fossiele brandstoffen systeemlogboeken bijhouden gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden over productieresultaten rapporteren grote onderdelen vervangen zorgen voor herstellingen aan apparatuur advies geven over onderhoud van apparatuur werknemers opleiden zorgen voor naleving van de milieuwetgeving overleggen met ingenieurs elektriciteitsverbruik kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren elektriciteitsopwekking coördineren

Loopbaanperspectief

Het beroep exploitatietechnicus energiecentrale fossiele brandstoffen behoort tot de beroepsgroep Procesoperators. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242500  laag
verwachte baanopeningen tot 20243900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld