Beroep exploitatietechnicus energiecentrale fossiele brandstoffen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Elektriciteit
 • Exploitatie van met fossiele brandstoffen gestookte energiecentrales
 • Elektrische generatoren
 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit
 • Elektrische stroom
 • Mechanica

Vaardigheden

 • Stoomturbines bedienen
 • Elektrische apparatuur onderhouden
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Meter controleren
 • Stoomdruk reguleren
 • Problemen oplossen
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Elektrische generatoren controleren
 • Uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren
 • Boilers bedienen

Optionele kennis en vaardigheden

naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren aardgas reageren op oproepen voor spoedreparaties storingen aan apparatuur oplossen technische tekeningen lezen reageren op stroomvoorzieningstoringen veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren fossiele brandstoffen systeemlogboeken bijhouden gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden over productieresultaten rapporteren grote onderdelen vervangen zorgen voor herstellingen aan apparatuur advies geven over onderhoud van apparatuur werknemers opleiden zorgen voor naleving van de milieuwetgeving overleggen met ingenieurs elektriciteitsverbruik kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren elektriciteitsopwekking coördineren