Beroep exploitatietechnicus elektriciteitsleidingen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Elektriciteit
 • Elektriciteitsmarkt
 • Hoogspanningsmasten
 • Elektrische stroom
 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

Vaardigheden

 • Veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren
 • Systeem voor elektriciteitstransmissie beheren
 • Strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen
 • Reageren op stroomvoorzieningstoringen
 • Energiedistributieschema's aanpassen
 • Elektriciteitsopwekking coördineren
 • Procedures bij verdeling van elektriciteit testen
 • Naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor naleving van de milieuwetgeving ondergrondse stroomkabels inspecteren onderhoud van apparatuur verzekeren elektriciteitsverdelingsschema's ontwikkelen toezicht houden op activiteiten rond elektriciteitsdistributie automatische machines controleren kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren bovengrondse stroomkabels inspecteren elektrische ontlading gebieden beoordelen om elektriciteitsleidingen te plaatsen elektriciteitsverbruik storingen aan apparatuur oplossen advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid passende beschermende uitrusting dragen trends op de energiemarkt analyseren elektriciteitsmeter aflezen

Loopbaanperspectief

Het beroep exploitatietechnicus elektriciteitsleidingen behoort tot de beroepsgroep Procesoperators. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242500  laag
verwachte baanopeningen tot 20243900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld