Beroep exploitatietechnicus elektriciteitsleidingen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Elektriciteit
 • Elektriciteitsmarkt
 • Hoogspanningsmasten
 • Elektrische stroom
 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

Vaardigheden

 • Veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren
 • Systeem voor elektriciteitstransmissie beheren
 • Strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen
 • Reageren op stroomvoorzieningstoringen
 • Energiedistributieschema's aanpassen
 • Elektriciteitsopwekking coördineren
 • Procedures bij verdeling van elektriciteit testen
 • Naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor naleving van de milieuwetgeving ondergrondse stroomkabels inspecteren onderhoud van apparatuur verzekeren elektriciteitsverdelingsschema's ontwikkelen toezicht houden op activiteiten rond elektriciteitsdistributie automatische machines controleren kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren bovengrondse stroomkabels inspecteren elektrische ontlading gebieden beoordelen om elektriciteitsleidingen te plaatsen elektriciteitsverbruik storingen aan apparatuur oplossen advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid passende beschermende uitrusting dragen trends op de energiemarkt analyseren elektriciteitsmeter aflezen