Beroep exploitatietechnicus afvalwaterzuivering

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Analyse van waterchemie

Vaardigheden

 • Resultaten van de analyse documenteren
 • Zorg dragen voor behandeling van afvalwater
 • Apparatuur voor waterzuivering bedienen
 • Wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen
 • Waterbehandelingen uitvoeren
 • Desinfectieapparatuur voor water gebruiken
 • Uitrusting voor waterbehandeling onderhouden
 • Rioolslib verwijderen
 • Waterkwaliteit controleren
 • Chemische analyses van uitvoeren
 • Waterbehandelingsprocedures uitvoeren
 • Waterkwaliteitsparameters meten

Optionele kennis en vaardigheden

besturingssysteem voor ontzilting onderhouden specifieke watereigenschappen beheren gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen besturingselementen van hydraulische machines bedienen onderhoud van apparatuur verzekeren laboratoriumtechnieken monsters op verontreinigende stoffen testen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving waterregelgeving hergebruik van water correcte opslag van water verzekeren besturingssysteem voor ontzilting beheren monsters voorbereiden voor tests monstertests uitvoeren waterzuiveringsinstallaties op schepen gebruiken pompapparatuur bedienen persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken waterdistributiemateriaal onderhouden