Beroep exploitatietechnicus afvalwaterzuivering

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Analyse van waterchemie

Vaardigheden

 • Wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen
 • Rioolslib verwijderen
 • Waterbehandelingsprocedures uitvoeren
 • Resultaten van de analyse documenteren
 • Zorg dragen voor behandeling van afvalwater
 • Apparatuur voor waterzuivering bedienen
 • Chemische analyses van uitvoeren
 • Desinfectieapparatuur voor water gebruiken
 • Waterkwaliteitsparameters meten
 • Uitrusting voor waterbehandeling onderhouden
 • Waterkwaliteit controleren
 • Waterbehandelingen uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

monstertests uitvoeren gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen besturingssysteem voor ontzilting onderhouden laboratoriumtechnieken correcte opslag van water verzekeren waterdistributiemateriaal onderhouden specifieke watereigenschappen beheren onderhoud van apparatuur verzekeren waterzuiveringsinstallaties op schepen gebruiken waterregelgeving besturingselementen van hydraulische machines bedienen pompapparatuur bedienen monsters voorbereiden voor tests zorgen voor naleving van de milieuwetgeving persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken hergebruik van water besturingssysteem voor ontzilting beheren monsters op verontreinigende stoffen testen