Beroep exploitatietechnicus afvalverbrandingsoven

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Thermische behandeling
 • Metrologie

Vaardigheden

 • Afvalverbrandingsoven kalibreren
 • Afvalverbrandingsovens bedienen
 • Afvalverbrandingsovens onderhouden
 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval
 • Oventemperatuur meten
 • Verbrandingsproces controleren
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Tussen ploegen communiceren

Optionele kennis en vaardigheden

niet-gevaarlijk afval verwijderen risico’s op de werkplek identificeren milieu-incidenten melden wetgeving inzake verontreiniging afvalbeheer gevaarlijk afval verwijderen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving afval sorteren verwerking van gevaarlijk afval soorten gevaarlijk afval milieuwetgeving afvalsoort beoordelen