Beroep exploitatietechnicus afvalverbrandingsoven

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Thermische behandeling
 • Metrologie

Vaardigheden

 • Verbrandingsproces controleren
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Tussen ploegen communiceren
 • Afvalverbrandingsoven kalibreren
 • Afvalverbrandingsovens bedienen
 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval
 • Afvalverbrandingsovens onderhouden
 • Oventemperatuur meten

Optionele kennis en vaardigheden

milieu-incidenten melden zorgen voor naleving van de milieuwetgeving niet-gevaarlijk afval verwijderen risico’s op de werkplek identificeren milieuwetgeving verwerking van gevaarlijk afval gevaarlijk afval verwijderen afval sorteren soorten gevaarlijk afval wetgeving inzake verontreiniging afvalsoort beoordelen afvalbeheer