Beroep exploitatietechnicus afvalverbrandingsoven

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

  • Thermal treatment
  • Metrology

Vaardigheden

  • Calibrate waste incinerator
  • Operate waste incinerator
  • Maintain waste incinerator
  • Ensure compliance with waste legislative regulations
  • Measure furnace temperature
  • Monitor incineration process
  • Wear appropriate protective gear
  • Conduct inter-shift communication

Optionele kennis en vaardigheden

niet-gevaarlijk afval verwijderen risico’s op de werkplek identificeren milieu-incidenten melden wetgeving inzake verontreiniging afvalbeheer gevaarlijk afval verwijderen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving afval sorteren verwerking van gevaarlijk afval soorten gevaarlijk afval milieuwetgeving afvalsoort beoordelen

Loopbaanperspectief

Het beroep exploitatietechnicus afvalverbrandingsoven behoort tot de beroepsgroep Procesoperators. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242500  laag
verwachte baanopeningen tot 20243900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld