Beroep expeditiemedewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Expeditiemedewerker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen of incidenten in het vervoer.

Vaardigheden

 • Bulkwagens laden

  Activiteiten uitvoeren die verband houden met het bepalen van de routes en het laden van bulkwagens.

 • Achterstanden in de ontvangst van grondstoffen vermijden

  Vermijden van achterstand bij de aanschaf, ontvangst, productie en het lossen van bulk om een vloeiend ontvangst van grondstoffen in stand te houden.

 • Bulktransport van grondstoffen afhandelen

  De overdracht van droge grondstoffen met behulp van geschikte mechanische systemen, zoals schroeftoevoer, of met behulp van de zwaartekracht of met behulp van pneumatische middelen.

 • Efficiëntieplannen voor logistieke operaties implementeren

  De door managers in inrichtingen ontwikkelde efficiëntieplannen ten uitvoer leggen. Technieken, middelen en opleiding gebruiken om de efficiëntie van de werkplek te verbeteren.

 • Bestellingen verzenden

  Verpakken en leveren van de verpakte goederen aan een verzender.

 • Problemen doorgeven aan ervaren collega’s

  Ervaren collega’s informeren en feedback geven in geval van problemen of afwijkingen.

 • Toezicht houden op zendtrajecten

  De distributie van de lading organiseren (‘forwarding’). Rekening houden met de instructies van de klant en bepalen waar regelmatige zendtrajecten of verschillende zendtrajecten nodig kunnen zijn.

 • Reisroutes van bulkwagens bepalen

  Laad- en transportroutes voor bulkwagens verstrekken volgens gegeven bestellingen.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Contacten onderhouden met vervoersbedrijven

  Relaties aangaan met vervoersbedrijven om te onderhandelen over gunstige overeenkomsten voor het transport van goederen en dieren.

 • Producten laden voor verzending

  Goederen op dergelijke wijze laden dat ze veilig naar de ontvanger kunnen worden gezonden.

 • Verzending van producten plannen

  Regelen en plannen van de verzending van de goederen volgens het schema.

 • Op een economisch efficiënte manier werken

  Zo efficiënt mogelijk werkprocessen uitvoeren, waarbij het afval van materialen, tijd en energie zoveel mogelijk wordt vermeden.

 • Vervoersactiviteiten plannen

  De mobiliteit en het vervoer voor verschillende afdelingen plannen met het oog op het best mogelijke transport van uitrustingen en materialen. Onderhandelen over de best mogelijke bezorgtarieven; verschillende biedingen vergelijken en het meest betrouwbare en kosteneffectieve bod kiezen.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

Optionele kennis en vaardigheden

besmettingsrisico’s bij kant-en-klare diervoeders beschikken over computervaardigheden ontvangst van grondstoffen voor diervoeders beheren betrouwbaar handelen omgaan met documentatie voor bereide diervoeders grondstoffen voor diervoeders uitladen ict-problemen oplossen eerste hulp bieden verschillende communicatiekanalen gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep expeditiemedewerker behoort tot de beroepsgroep Laders, lossers en vakkenvullers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202415400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 2024101000  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 2024116300  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB