Beroep expediteur

Expediteurs plannen en organiseren vrachtzendingen binnen nationale en internationale gebieden. Zij communiceren met de vervoerders en onderhandelen over de beste manier om de vracht naar de plaats van bestemming te brengen, dat kan een enkele klant of een distributiepunt zijn. Expediteurs treden op als experts in integraal ketenbeheert. Zij kennen en passen de regels en voorschriften toe voor elke specifieke vracht en delen de voorwaarden en kosten mee aan de klanten.

Expediteur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen logistiek

 • Bestuurder vorkheftruck
 • Hulpkracht verhuizer
 • Kruier voedsel
 • Lader, losser schepen
 • Lader, losser spoorwagons
 • Lader, losser, anders
 • Medewerker magazijn, distributiecentrum
 • Verhuizer

Kennis

 • Beheer van de leveringsketen

  De goederenstroom in de toeleveringsketen, het verkeer en de opslag van de grondstoffen, de procesinventaris en de eindproducten van de oorsprong tot de plaats van verbruik.

 • Kostenmetriek

  Kennis van routingprotocollen om routes te berekenen, verschillende mogelijke routes te vergelijken en de meest efficiënte route te bepalen. Inzicht in de topologische en link-state databanken.

Vaardigheden

 • Relaties met verschillende soorten vervoerders bevorderen

  Relaties tot stand brengen met verschillende soorten vervoerders, zoals vervoersbedrijven, vliegtuigen en oceaanschepen.

 • Doelgerichte leiderschapsrol ten opzichte van collega’s uitoefenen

  Een leidende rol vervullen in de organisatie en met de collega’s met het oog op het coachen en sturen van ondergeschikten ten behoeve van de verwezenlijking van specifieke doelstellingen.

 • Bieden op elektronische veilingen

  Offertes opstellen en indienen, rekening houdend met eventuele bijzondere voorschriften, zoals het koelen van goederen of het vervoer van potentieel gevaarlijke materialen.

 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen

  Langetermijndoelstellingen en korte- tot kortetermijndoelstellingen plannen door middel van effectieve plannings- en afstemmingsprocessen op middellange termijn.

 • Toezicht houden op de opslagvereisten van vracht

  Toezicht houden op de implementatie van de eisen in de opslag van klantenlading.

 • Documenten van vervoerders controleren

  De schriftelijke of digitale officiële documenten controleren die vereist zijn door de vervoerder of het land van invoer of van doorvoer.

 • Toegang tot verzendingstarieven hebben

  De mogelijkheid hebben om toegang te krijgen tot informatie over verzendtarieven en de informatie van verschillende aanbieders te vergelijken. Deze informatie gebruiken om biedingen voor klanten voor te bereiden.

 • Ontwikkelingen in de leveringsketen analyseren

  De trends en evoluties in supply chain-activiteiten analyseren en voorstellen met betrekking tot technologie, efficiëntiesystemen, soorten verzonden producten en logistieke vereisten voor verzendingen, om voorop te blijven lopen in supply chain-methoden.

 • Voorschriften voor zeevervoerders zonder eigen schepen

  Inzicht hebben in de voorschriften en regels voor zeevervoerders zonder eigen schepen, zeevervoerders die geen exploitant zijn van de schepen waarmee het zeetransport wordt verzorgd.

 • Vervoerders beheren

  Vervoerders beheren en klanten helpen bij het beoordelen van de route, de prestaties, de modus en de kosten.

 • Efficiëntieplannen voor logistieke operaties ontwikkelen

  Uitwerken en implementeren van plannen om de efficiëntie te verhogen en afval te verminderen tijdens logistieke operaties.

 • Uitvoertransportactiviteiten coördineren

  Activiteiten coördineren van de uitvoertransportactiviteiten, met inachtneming van exportstrategieën en -diensten.

 • Invoertransportactiviteiten coördineren

  Toezicht houden op importvervoersactiviteiten; optimaliseren van importprocessen en servicestrategieën.

 • Cognossementen opstellen

  Cognossementen en bijbehorende scheepsdocumentatie opstellen overeenkomstig de douane- en wettelijke voorschriften.

 • Vervoerders beoordelen

  Prestaties van vervoerders beoordelen; sterke en zwakke punten, netwerk en infrastructuur beoordelen.

 • Vervoersactiviteiten plannen

  De mobiliteit en het vervoer voor verschillende afdelingen plannen met het oog op het best mogelijke transport van uitrustingen en materialen. Onderhandelen over de best mogelijke bezorgtarieven; verschillende biedingen vergelijken en het meest betrouwbare en kosteneffectieve bod kiezen.

 • Kortetermijndoelstellingen implementeren

  Prioriteiten en onmiddellijke maatregelen bepalen voor de nabije toekomst.

 • Vracht boeken

  Vracht boeken voor verzending met inachtneming van de specificaties van de klant.

 • Documentatie voor internationale zendingen klaarmaken

  Begrijpen hoe officiële documenten voor de internationale scheepvaart moeten worden klaargemaakt en verwerkt.

 • Toezicht houden op zendtrajecten

  De distributie van de lading organiseren (‘forwarding’). Rekening houden met de instructies van de klant en bepalen waar regelmatige zendtrajecten of verschillende zendtrajecten nodig kunnen zijn.

 • Doelstellingen op middellange termijn beheren

  Monitoren van schema's op middellange termijn met begrotingsramingen en afstemming op kwartaalbasis.

 • Communiceren met expediteurs van leveringen

  Een goede communicatie onderhouden met de vervoerder en expediteurs, die zorgen voor een correcte levering en correcte distributie van goederen.

 • Betaalmethoden voor vracht beheren

  De methoden voor de betaling van de vracht beheren volgens de procedure die moet worden gevolgd voor de betaling, rond het tijdstip waarop de goederen aankomen, de douaneverplichtingen vervullen en de goederen vrijgeven.

Optionele kennis en vaardigheden

met dienstverleners over contracten onderhandelen zorgen voor wettige accreditatie voor werkzaamheden van expediteurs verzenddocumenten afhandelen commerciële handelsdocumentatie controleren contracten beheren advies geven aan klanten over invoerbeperkingen aanpassen aan veranderende situaties schriftelijke verslagen inzake werk analyseren werksfeer van continue verbetering creëren onderhandelen over logistieke diensten verschillende communicatiekanalen gebruiken commerciële invoer-/uitvoerdocumentatie maken beginselen van het stuwen van vracht multimodale logistiek toepassen in een logistiek team werken over prijzen onderhandelen invoer-/uitvoerstrategieën ontwikkelen commerciële en technische zaken in vreemde talen communiceren advies geven aan klanten over uitvoerbeperkingen kosteneffectieve strategieën voor vrachtafhandeling op schepen implementeren op de hoogte blijven van de huidige douanevoorschriften methoden voor goederenvervoer contacten onderhouden tussen de klant en verschillende vervoersdiensten procedures toepassen om te verzekeren dat vracht voldoet aan de douanevoorschriften

Loopbaanperspectief

Het beroep expediteur behoort tot de beroepsgroep Zakelijke dienstverleners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202412300  laag
verwachte baanopeningen tot 202421200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB