Beroep evenementenbeveiliger

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Regelgeving inzake brandveiligheid
 • Veiligheidsrisico’s
 • Surveillancemethoden

Vaardigheden

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Conflicten hanteren
 • In gebieden patrouilleren
 • Beginselen van zelfverdediging nakomen
 • De toegankelijkheid voor gasten controleren
 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen
 • Communicatietechnieken gebruiken
 • Noodevacuatieplannen beheren
 • Gezondheid en veiligheid van bezoekers garanderen
 • Beveiligingscontroles uitvoeren
 • Diefstalpreventie beheren
 • Mensenmassa’s beheersen
 • Contacten leggen met veiligheidsautoriteiten
 • Personen in bedwang houden
 • Terroristische dreigingen vaststellen
 • Omgaan met agressief gedrag
 • Waakzaam zijn

Optionele kennis en vaardigheden

rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen eerste hulp bieden stressbestendig zijn veiligheidsmaatregelen volgen omgaan met grote incidenten parkeerplaatsen controleren om de veiligheid te handhaven strafrecht zorgen voor de toepassing van wetten veiligheid van gebouwen controleren kalm reageren in stressvolle situaties kaartjes controleren bij de ingang van een locatie toezicht houden op de veiligheid in een pretpark gevonden voorwerpen beheren brandblussers gebruiken hulpdiensten bijstaan radioapparatuur gebruiken kasstroom beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep evenementenbeveiliger behoort tot de beroepsgroep Beveiligingspersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld