Beroep essayeur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Essayeur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Analytische chemie

  Instrumenten en methoden voor het scheiden, identificeren en kwantificeren van materie — de chemische componenten van natuurlijke en kunstmatige materialen en oplossingen.

 • Chemische processen

  De relevante chemische processen die bij vervaardiging worden gebruikt, zoals zuiveren, scheiden, emulgeren en dispergeren.

 • Goede laboratoriumpraktijk

  De voorschriften en goede laboratoriumpraktijken (GLP) die in de betrokken industriële sector worden toegepast.

 • Metaal- en metaalertsproducten

  De aangeboden metaal- en metaalertsproducten, hun functies, eigenschappen en wettelijke eisen en voorschriften.

 • Eigenschappen van edelmetalen

  Variaties van edelmetalen volgens dichtheid, corrosievastheid, elektrisch geleidingsvermogen, lichtreflectie en kwaliteit.

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

 • Edelmetalen

  Soorten zeldzame metalen die van nature voorkomen en een hoge economische waarde hebben.

Vaardigheden

 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken

  Laboratoriumapparatuur gebruiken, zoals atoomabsorptieapparatuur, PH- en geleidbaarheidsmeters of een zoutspraykamer.

 • Doel van een analyse identificeren

  De behoeften van de klant vaststellen en geschikte analysemethoden selecteren die een specifiek doel dienen, zoals kwaliteitsborging, procesontwikkeling of -verbetering, productie en wetenschappelijk onderzoek.

 • Chemicaliën hanteren

  Chemicaliën veilig hanteren; ze doeltreffend gebruiken en ervoor zorgen dat geen schade wordt toegebracht aan het milieu.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Delfstoffen testen

  Monsters van minerale stoffen nemen voor testdoeleinden. Diverse chemische en fysieke proeven uitvoeren op de materialen.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Metaalsoorten van ertssoorten scheiden

  Verschillende chemische en fysische methoden toepassen om mineralen te scheiden van hun ertsen, zoals magnetische, elektrische of chemische methoden

 • Apparatuur voor ertsverwerking onderhouden

  Beheren en reinigen van apparatuur; vuil en lekken opruimen.

Optionele kennis en vaardigheden

verslag doen van testresultaten testgegevens vastleggen productie van juwelen monsters etiketteren chemische testprocedures beheren natuurkunde processen voor het maken van juwelen chemische monsters bereiden geologie toezicht houden op laboratoriumactiviteiten metalen voor juwelen verhitten

Loopbaanperspectief

Het beroep essayeur behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB