Beroep ergotherapieassistent

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Ergotherapieassistent: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beroepsrevalidatie

  Het revalidatieproces van personen met een functionele, psychologische, cognitieve of emotionele handicap of een ontwikkelings- of gezondheidsprobleem om barrières voor toegang tot, het behoud van of het herstel van werkgelegenheid of andere nuttige bezigheden weg te nemen.

 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg

  Morele normen en procedures, specifieke ethische vragen en verplichtingen voor beroepen in de zorg, waaronder eerbiediging van de menselijke waardigheid, zelfbeschikking, geïnformeerde toestemming en vertrouwelijke omgang met patiëntgegevens.

 • Toezicht op personen

  De handeling waarbij een persoon of een groep personen bij een bepaalde activiteit wordt gestuurd.

 • Ergonomie

  De wetenschap van het ontwerpen van systemen, processen en producten die de sterke punten van mensen aanvullen ten behoeve van hun veiligheid en gezondheid.

 • Hygiëne in de gezondheidszorg

  De procedures voor het in stand houden van een hygiënische omgeving in een gezondheidszorginstelling, zoals ziekenhuizen en klinieken. Deze kunnen uiteenlopen van handen wassen tot het reinigen en desinfecteren van gebruikte medische apparatuur en methoden voor de beheersing van infecties.

 • Bewegingstechnieken

  De verschillende soorten bewegingen en fysieke houdingen die worden uitgevoerd/aangenomen met het oog op ontspanning, integratie van lichaam en geest, stressvermindering, soepelheid, core-ondersteuning en revalidatie, en die vereist zijn of de basis vormen voor de uitoefening van de beroepsprestaties.

 • Ergotherapeutische wetenschap

  De studie van dagelijkse activiteiten waaronder gedragingen, kenmerken en gedragspatronen en productiviteit.

 • Revalidatie binnen de eigen gemeenschap

  De revalidatiemethode waarbij voor mensen met een beperking of handicap sociale programma’s worden opgezet voor hun integratie in de gemeenschap.

 • Arbeidsfysiologie

  De complexe fysiologische aspecten van specifieke banen en de relatie tot stoornissen en medische aandoeningen en de manier om de gezondheid, arbeidsgeschiktheid en productiviteit te optimaliseren.

Vaardigheden

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Therapeutische relaties ontwikkelen

  De individuele therapeutische relatie behouden met het oog op het betrekken van de eigen genezingscapaciteit, om een actieve samenwerking tot stand te brengen in het gezondheidsonderwijs en het genezingsproces en het maximaliseren van het potentieel van gezonde veranderingen.

 • Beroepsprestaties van gebruikers van gezondheidszorg herstellen

  De cognitieve, sensorimotorische of psychosociale componenten van de professionele prestaties van de zorgvrager herstellen.

 • Instructies geven over het gebruik van speciaal materiaal tijdens dagelijkse bezigheden

  Instructies geven over het gebruik van gespecialiseerd materiaal zoals rolstoelen en eethulpmiddelen in hun dagelijkse activiteiten.

 • Gebruikers van gezondheidszorg helpen zelfstandig dagelijkse activiteiten uit te voeren

  De gebruikers van de gezondheidszorg helpen bij het bereiken van hun autonomie bij alle soorten activiteiten, zoals aankleden, koken, eten en het gebruik van een computer.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Vooruitgang van patiënten door een behandeling controleren

  Observeren van en rapporteren over de reactie van de gebruikers van de gezondheidszorg op de medische behandeling, toezicht houden op de voortgang of het verval van de gezondheidszorg op dagelijkse basis en wijziging van de procedures voor de behandeling, indien nodig.

 • Technieken van ergotherapie toepassen

  Het toepassen van ergotherapietechnieken, zoals hertraining, revalidatie en herstel van patiënten, en het adviseren van patiënten over hun dagelijkse bezigheden.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Geduld oefenen

  Geduld oefenen wanneer men geconfronteerd wordt met onverwachte vertragingen of andere wachtperiodes zonder geïrriteerd of gespannen te worden.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Uitoefening van beroepen vergemakkelijken voor gebruikers van gezondheidszorg

  Het identificeren van zinvolle en gezonde beroepen en strategieën in samenwerking met de gebruiker van de gezondheidszorg, om hem/haar in staat te stellen zijn/haar doelen te bereiken.

Optionele kennis en vaardigheden

orthopedie menselijke fysiologie theorieën inzake ergotherapie neurologie helpen bij het uitvoeren van lichamelijke oefeningen kinesiologie individuele behandelprogramma’s maken revalidatieprogramma's ontwikkelen analyses van de activiteiten van patiënten uitvoeren gezondheidswetenschappen toepassen revalidatie interne geneeskunde revalidatiegeneeskunde gezondheidsvoorlichting bieden omgaan met noodzorgsituaties wetgeving inzake gezondheidszorg klinische geriatrie ehbo mechanotherapie werken in multidisciplinaire gezondheidsteams beroepsanalyses uitvoeren vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren

Loopbaanperspectief

Het beroep ergotherapieassistent behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB