Beroep ergotherapeut

Een ergotherapeut stelt mensen in staat opnieuw hun dagelijkse werkzaamheden uit te voeren wanneer dat door lichamelijk en/of psychische omstandigheden niet meer lukt. Deze zorg wordt afgestemd op de wensen van de cliënt en is veelomvattend; van alledaagse simpele handelingen tot complexe handelingen in kader van revalidatie na een ongeval. De behandeling van een ergotherapeut vindt zowel in de behandelruimte als in de omgeving van de cliënt, waar de problemen zich voordoen, plaats.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Sociaal

Taken ergotherapeut

 • Bespreken van de problemen en wensen van de cliënt en op basis hiervan een behandelingsplan op maat maken.
 • Observeren van de dagelijkse activiteit van de cliënt om mogelijkheden en beperkingen vast te stellen.
 • Overleggen, indien nodig, met betrokken arts, fysiotherapeut of andere betrokkenen.
 • Bedenken van oplossingen, de cliënt trainen in de dagelijkse activiteiten en geven van instructie en advies.
 • Adviseren over mogelijke aanpassingen binnen de leefomgeving.
 • Adviseren en trainen van mantelzorgers en andere personen in de omgeving van de cliënt.

Gerelateerde beroepen therapeut

 • Ademhalingstherapeut
 • Bewegingstherapeut
 • Bezigheidstherapeut
 • Chiropodist
 • Creatief therapeut
 • Fysiotherapeut
 • Fysiotherapie-assistent
 • Logopedist
 • Massagetherapeut
 • Masseur (met opleiding)
 • Psychomotorisch therapeut
 • Therapeut, anders

Kennis

 • Pathologie
 • Menselijke fysiologie
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Medische terminologie
 • Bewegingstechnieken
 • Toezicht op personen
 • Psychologie
 • Ergotherapeutische wetenschap
 • Beroepsrevalidatie
 • Kindergeneeskunde
 • Sociologie
 • Revalidatiegeneeskunde
 • Ergonomie
 • Medische informatica
 • Revalidatie binnen de eigen gemeenschap
 • Psychiatrie
 • Interne geneeskunde
 • Neurologie
 • Klinische geriatrie
 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg
 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Orthopedie
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Arbeidsfysiologie
 • Theorieën inzake ergotherapie
 • Menselijke anatomie

Vaardigheden

 • Advies geven over veranderingen aan de omgeving
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Vooruitgang van patiënten door een behandeling controleren
 • Actief luisteren
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Integratie bevorderen
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Uitoefening van beroepen vergemakkelijken voor gebruikers van gezondheidszorg
 • Relaties van patiënten onderrichten over zorg
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Revalidatieprogramma's ontwikkelen
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Persoonlijke capaciteit van gebruikers van gezondheidszorg identificeren
 • Gebruikers van gezondheidszorg helpen zelfstandig dagelijkse activiteiten uit te voeren
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Gezondheidsonderzoek uitvoeren
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Individuele behandelprogramma’s maken
 • Voorzien in ondersteunende technologie
 • Risico’s voor ouderen beoordelen
 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren
 • Computerprogramma’s gebruiken om vaardigheden van patiënten te verbeteren
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Beroepsprestaties van gebruikers van gezondheidszorg herstellen
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Instructies geven over het gebruik van speciaal materiaal tijdens dagelijkse bezigheden
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Analyses van de activiteiten van patiënten uitvoeren
 • Geduld uitoefenen
 • Beroepsanalyses uitvoeren
 • Technieken toepassen om motivatie van patiënten te vergroten
 • Technieken van ergotherapie toepassen
 • Gebruikers van gezondheidszorg aanmoedigen zichzelf op te volgen
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

aandoeningen die het zelfbewustzijn beïnvloeden leiding geven aan ergotherapiestudenten vroegtijdige interventietherapie aan zuigelingen bieden vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek bobath-therapie pedagogie osteopathie mechanotherapie vreemde talen gebruiken bij zorg ehbo helpen bij het uitvoeren van lichamelijke oefeningen zorgen voor gepaste administratie van afspraken kinderen met bijzondere behoeften helpen in onderwijsomgevingen

Functietitels

 • Ergotherapeut (24 uur, tijdelijk, diverse locaties)
 • Ergotherapeut, team kind & jeugd, variabel minimaal 12 uur
 • Ergotherapeut
 • Ergotherapeut(en)
 • Ergotherapeut psychogeriatrische revalidatie
 • Handtherapeut/ergotherapeut zeist/amersfoort - handtherapie nederland