Beroep ergotherapeut

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend

Kennis

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Ergonomie
 • Psychiatrie
 • Beroepsrevalidatie
 • Interne geneeskunde
 • Theorieën inzake ergotherapie
 • Toezicht op personen
 • Sociologie
 • Klinische geriatrie
 • Medische informatica
 • Arbeidsfysiologie
 • Bewegingstechnieken
 • Psychologie
 • Revalidatiegeneeskunde
 • Medische terminologie
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Ergotherapeutische wetenschap
 • Pathologie
 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg
 • Orthopedie
 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Revalidatie binnen de eigen gemeenschap
 • Menselijke anatomie
 • Kindergeneeskunde
 • Menselijke fysiologie
 • Neurologie

Vaardigheden

 • Technieken van ergotherapie toepassen
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren
 • Technieken toepassen om motivatie van patiënten te vergroten
 • Advies geven over veranderingen aan de omgeving
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Revalidatieprogramma's ontwikkelen
 • Persoonlijke capaciteit van gebruikers van gezondheidszorg identificeren
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Actief luisteren
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Relaties van patiënten onderrichten over zorg
 • Uitoefening van beroepen vergemakkelijken voor gebruikers van gezondheidszorg
 • Gebruikers van gezondheidszorg helpen zelfstandig dagelijkse activiteiten uit te voeren
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Gebruikers van gezondheidszorg aanmoedigen zichzelf op te volgen
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Individuele behandelprogramma’s maken
 • Vooruitgang van patiënten door een behandeling controleren
 • Integratie bevorderen
 • Instructies geven over het gebruik van speciaal materiaal tijdens dagelijkse bezigheden
 • Computerprogramma’s gebruiken om vaardigheden van patiënten te verbeteren
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Beroepsanalyses uitvoeren
 • Geduld uitoefenen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Risico’s voor ouderen beoordelen
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Voorzien in ondersteunende technologie
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Analyses van de activiteiten van patiënten uitvoeren
 • Beroepsprestaties van gebruikers van gezondheidszorg herstellen
 • Gezondheidsonderzoek uitvoeren
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

Optionele kennis en vaardigheden

bobath-therapie leiding geven aan ergotherapiestudenten pedagogie helpen bij het uitvoeren van lichamelijke oefeningen vroegtijdige interventietherapie aan zuigelingen bieden vreemde talen gebruiken bij zorg kinderen met bijzondere behoeften helpen in onderwijsomgevingen vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek osteopathie aandoeningen die het zelfbewustzijn beïnvloeden mechanotherapie ehbo zorgen voor gepaste administratie van afspraken

Loopbaanperspectief

Het beroep ergotherapeut behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag