Beroep ergonoom

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wiskunde
 • Ontwerpbeginselen
 • Ergonomie
 • Wetgeving inzake auteursrecht
 • Menselijke anatomie

Vaardigheden

 • CAD-software gebruiken
 • Overleggen met ontwerpteams
 • Behoeften van klanten identificeren
 • Ergonomie op verschillende werkplekken analyseren
 • Geschiktheid van materialen vaststellen
 • Ontwerpspecificaties opstellen
 • Onderzoek over ontwerptendensen voeren
 • Ontwerpschetsen tekenen
 • Briefings volgen

Optionele kennis en vaardigheden

zich aanpassen aan nieuwe ontwerpmaterialen bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden 3d-modellering prototypen voor productie maken feedback van werknemers verzamelen esthetiek industrieel ontwerpen fysiek model van een product bouwen 3d-beeldvormingstechnieken toepassen arbeidsfysiologie engineeringprocessen virtueel model van een product maken technische beginselen prototypes ontwerpen software voor technisch tekenen gebruiken handleidingen schrijven ergonomie van de werkplek beoordelen fabricageprocessen

Loopbaanperspectief

Het beroep ergonoom behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag